V roce 2024 se zvýší minimální zdravotní pojištění. Pro podnikatele (OSVČ) se minimální záloha na zdravotní zvýší na 2968 Kč (o 264 Kč více). Pro OBZP (samoplátci) se zdravotko zvyšuje na 2552 Kč (o 216 Kč více). Zvýšená částka se platí už za leden (nejpozději do 8. února 2024).

Minimální zdravotní 2024 – za koho platí pojištění stát, a kdo si musí platit zdravotko sám?

V roce 2024, se bude platit vyšší zdravotní pojištění. Na zdravotko budou více odvádět podnikatelé, nebo i ti, kdo si musí platit zdravotní sami. Od 1. 1. 2024, se zvýší jak minimální zálohy pro OSVČ, tak i minimální pojištění pro OBZP.

Kdo si musí platit zdravotní pojištění sám?

Placení zdravotního pojištění je povinné. Možností, jak se vyhnout placení zdravotního pojištění, je jenom minimum:

 • Za zaměstnance platí zdravotní firma (kromě práce na dohodu, kde o může být jinak – viz níže).
 • Podnikatelé si musí platit zdravotní sami (výjimkou může být OSVČ vedlejší, který má podnikání jen jako vedlejší příjem k zaměstnání)
 • Za někoho platí pojištění stát (viz podrobnější informace níže)
 • Zbytek lidí si musí platit zdravotní pojištění sám

Pouze v několika málo případech, je možné odhlášení od povinnosti platit zdravotní pojištění. Týká se to například dlouhodobého pobytu v zahraničí (minimálně 6 měsíců), pokud je zdravotní pojištění odváděno v místě pobytu (například při práci v zahraničí).

Kolik je minimální zdravotní pojištění pro OBZP v roce 2024

Jestliže neplatí zdravotní pojištění zaměstnavatel nebo stát (nebo pokud se nejedná o OSVČ), pak je nutné platit alespoň minimální zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP). A není to zrovna málo.

Minimální zdravotní pojištění, je stanoveno na 13,5% z minimální mzdy. Minimální mzda, se bude od 1. 1. 2024 zvyšovat na 18 900 Kč. A kvůli tomu se zvýší i minimální zdravotní pojištění pro OBZP:

 • Minimální zdravotní pojištění 2024 = 2 552 Kč
 • Zvýšení o 216 Kč

Minimální zdravotní pojištění pro samoplátce (OBZP) od 1. 1. 2024

Zdravotní pojištění OBZP 2023 2024 Zvýšení
Minimální mzda 17 300 Kč 18 900 Kč +1600 Kč
Minimální pojištění 2 336 Kč 2 552 Kč +216 Kč

Kolik je minimální zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2024

U podnikatelů se minimální zdravotní pojištění vypočítá jinak. Pro OSVČ hlavní, se minimální záloha na zdravotní pojištění, vypočítá z průměrné mzdy. Minimální platba je 13,5% z jedné poloviny průměrné mzdy.

Průměrná mzda, která se používá pro výpočet záloh, je pro rok 2024 stanovena na 43 967 Kč (je to trochu jiná průměrná mzda, než jaký je skutečný aktuální průměr který zveřejňuje ČSÚ).

Placení minimálního zdravotního pojištění, je povinné pro OSVČ hlavní. Ti kdo mají podnikání jenom jako vedlejší činnost, nemusí platit zálohy na zdravotní v prvním roce vůbec.

A v dalších letech platí jen částku, která se vypočítá z příjmů z podnikání (pokud je to podnikání jako vedlejší činnost k zaměstnání, tak se zálohy na zdravotní nemusí platit vůbec, ani v dalších letech).

Samostatnou kapitolou jsou podnikatelé, kteří si zvolí placení paušální daně. Ti nemusí platit sociální a zdravotní pojištění samostatně, ale státu platí jenom jednu platbu. I paušální daň se od 1. 1. 2024 zvyšuje.

Od 1. 1. 2024 se bude zvyšovat minimální zdravotní pojištění pro OSVČ:

 • Minimální zdravotní pojištění 2024 = 2 968 Kč
 • Zvýšení o 246 Kč

Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ od 1. 1. 2024

Zdravotní pojištění OSVČ 2 023 Kč 2 024 Kč Zvýšení
Minimální záloha OSVČ hlavní 2 722 Kč 2 968 Kč +246 Kč

Od kdy se musí platit zvýšené zdravotní pojištění?

Zdravotní pojištění (pro OSVČ i pro OBZP) se zvyšuje hned od začátku roku (od 1. 1. 2024). Zvýšená částka tedy platí už pro měsíc leden.

Zdravotní pojištění za leden 2024, je splatné nejpozději do 8. února 2024 (pojištění za předchozí měsíc, je splatné vždy nejpozději do 8 dne v následujícím měsíci).

Kdo si nemusí platit zdravotko sám? Za koho platí pojištění stát?

Stát platí zdravotní pojištění za poměrně velkou část lidí:

 • Stát platí pojištění za děti a studenty až do 26 roků
 • Stát platí pojištění i za studenty až do 28 roků (pokud je to studium VŠ v doktorském programu)
 • Stát platí pojištění i za důchodce (invalidní, starobní)
 • Stát platí pojištění za nezaměstnané na Úřadu práce (i když nemají nárok na podporu)
 • Stát platí pojištění i během rodičovské dovolené, nebo když je pobírán rodičovský příspěvek
 • Zdravotní platí stát i během neschopenky, pokud je nárok na nemocenské dávky
 • Zdravotní platí stát i během mateřské dovolené (nebo při pobírání peněžité pomoci v mateřství)
 • Stát platí pojištění i za osoby ve hmotné nouzi
 • Stát platí pojištění i lidem s nárokem na příspěvek na péči (II., III. a IV stupeň) nebo lidem, kteří o tyto osoby pečují
 • Stát platí zdravotní lidem, kteří pečují o dítě do 10 roků, které je závislé na péči (stupeň I.)
 • Pojištění platí stát i za ženu v domácnosti (péče o jedno dítě do 7 roků nebo o 2 děti do 15 roků)
 • Stát platí pojištění i za lidi ve vězení (výkon trestu, vazba, detence, ústavní ochranná léčba)
 • Platí i za lidi, kteří vykonávají dlouhodobou dobrovolnickou činnost
 • A i v některých dalších případech (viz podrobný seznam zde)

Zdravotní pojištění při práci na dohodu DPP a DPČ

Při práci na dohodu, záleží na výši měsíčního (hrubého) příjmu. Někdy zdravotní pojištění platí firma, jindy si ho musí dohodář zaplatit sám (pokud za něj neplatí zdravotko stát).

Zaměstnavatel platí pojištění u dohody o provedení práce (DPP), pokud je příjem nad 10 000 Kč měsíčně. U dohody o pracovní činnosti (DPČ) se pojištění platí od 4000 Kč měsíčně.

Při nízkém příjmu (méně než minimální mzda), může vznikat i povinnost zaplatit doplatek do minimálního pojištění (pokud není plátcem stát).