Na příspěvek na dítě, má nárok nezaopatřené dítě až do 26 roků. Nárok je při průměrném příjmu do 2,7 násobku životního minima. Od 1. 7. 2021 by se měly přídavky na dítě zvýšit o 130 až 380 Kč. Změní se i podmínky. Nově bude od července 2021, nárok až do příjmu 3,4 násobek životního minima.

Kalkulačka: Příspěvek na dítě – zvýšení a změna podmínek od 1. 7. 2021

Příspěvek na dítě patří mezi základní sociální dávky. Na dětské přídavky je nárok u nezaopatřených dětí (maximálně do 26 roků), pokud průměrný měsíční příjem v rodině (u osob ve společné domácnosti) nepřekračuje 2,7 násobek životního minima.

Od 1. 7. 2021, by se příspěvky na dítě měly zvýšit a dojde i ke změně podmínek. Přídavky by se měly zvýšit o 26% (tj. o 130 až 380 Kč). A současně bude mít na tyto sociální dávky, nárok více rodin (dětí). Namísto současného 2,7 násobku životního minima, bude od července 2021, nárok až do příjmu ve výši 3,4 násobek životního minima.

Příslušná změna podmínek a zvýšení přídavků na dítě, byla schválena vládou na konci prosince 2020. Na začátku roku 2021, musí tuto změnu ještě potvrdit Parlament (schváleno 23.4.2021) a Senát. Pokud bude změna schválena, pak by začala platit od 1. 7. 2021.

Kalkulačka: Zvýšení příspěvku na dítě od 1. 7. 2021

V této kalkulačce si můžete ověřit, zda budete splňovat podmínky pro nárok na příspěvek na dítě od července 2021. Pro výpočet je nutné zadat počet dospělých osob v rodině (ve společné domácnosti) a také počet dětí a jejich věk. Důležitá je i výše průměrného měsíčního příjmu.

Příjem se zadává vždy za předchozí 3 měsíce (předchozí kalendářní čtvrtletí). V červenci 2021 se bude posuzovat výše průměrného čistého měsíčního příjmu za duben až červen 2021.

Kalkulačka přídavky na děti od 1.7.2021
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků roků
Děti do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 3860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kdo má nárok na příspěvek na dítě a jaké jsou podmínky?

Na příspěvek na dítě, má nárok nezletilé nebo případně i zletilé, nezaopatřené dítě.

Za nezaopatřené dítě, se považují děti do skončení povinné školní docházky. Nebo děti, které se následně připravují na budoucí povolání (další studium na odborné, střední, vyšší odborné nebo vysoké škole, apod. – maximálně do 26 roků). Nebo i děti, které se pro nemoc či úraz nemohou připravovat na budoucí povolání apod.

Nárok na příspěvek na dítě má dítě. Pokud je nezletilé, pak to za něj řeší jeho zákonný zástupce. Zletilé dítě si pak může příspěvek vyřídit samo.

U příspěvku na dítě se posuzuje výše příjmu (všech osob ve společné domácnosti). Podle aktuálních podmínek, je nárok na příspěvek na dítě, pokud průměrný měsíční příjem (čistý) nepřekračuje 2,7 násobek životního minima.

Od 1. 7. 2021 by se tato podmínka měla změnit. Nově by měl být nárok na příspěvek na dítě, až do příjmu ve výši 3,4 násobku životního minima.

To je poměrně velká změna. Zatímco podle současných podmínek (které by měly platit minimálně do 30. 6. 2021), má na dětské přídavky nárok cca 240 tisíc dětí, od července 2021, by mohlo mít nárok až 620 tisíc dětí.

Kolik je životní minimum v roce 2021

Životní minimum (podle kterého se posuzuje nárok na přídavky na dítě), se naposledy zvýšilo v roce 2020 (od 1. 4. 2020). V následující tabulce můžete vidět, kolik je aktuální životní minimum v roce 2021.

Pro rok 2021 se původně plánovalo další zvýšení životního minima o 30% (i v souvislosti s probíhající epidemií COVID). Životní minimum jednotlivce se tak mělo od 1. 1. 2021 zvýšit z částky 3860 Kč na 4990 Kč. Což je poměrně velké zvýšení. Tato změna, ale zatím nebyla schválena.

V roce 2021 tedy zatím stále platí tyto částky pro životní a existenční minimum:

Životní a existenční minimum od 1. 1. 2021
Existenční minimum jednotlivce 2 490 Kč
Životní minimum jednotlivce 3 860 Kč
Životní minimum první dospělé osoby 3 550 Kč
Životní minimum druhé a další dospělé osoby 3 200 Kč
Životní minimum pro dítě do 6 roků 1 970 Kč
Životní minimum pro dítě 6 – 15 roků 2 420 Kč
Životní minimum pro dítě do 26 roků 2 770 Kč

Zvýšení příspěvku na dítě od 1. 7. 2021

Podle navrhované změny zákona, by se od 1. 7. 2021 měly přídavky na dítě zvýšit o 26%. V závislosti na věku dítě, by se tak od července 2021, měly přídavky zvýšit o 130 – 180 Kč.

V následující tabulce se můžete podívat, jaká je aktuální výše příspěvku na dítě (minimálně do 30. 6. 2021) a o kolik by se měly přídavky zvýšit od 1. 7. 2021:

Příspěvek na dítě do 30. 6. 2021 od 1. 7. 2021 Zvýšení
Základní sazba
Dítě do 6 roků 500 Kč 630 Kč +130 Kč
Dítě 6 – 15 roků 610 Kč 770 Kč +160 Kč
Dítě do 26 roků 700 Kč 880 Kč +180 Kč
Zvýšená sazba
Dítě do 6 roků 800 Kč 1 130 Kč +330 Kč
Dítě 6 – 15 roků 910 Kč 1 270 Kč +360 Kč
Dítě do 26 roků 1 000 Kč 1 380 Kč +380 Kč

Změna podmínek pro nárok na dětské přídavky od 1. 7. 2021

Jak již bylo zmíněno výše, od července 2021 by měly mít na dětské přídavky nárok i rodiny (samoživitelky) s vyšším příjmem, než doposud. Nově bude nárok do příjmu ve výši 3,4 násobku životního minima.

Pro samoživitelku s jedním dítětem do 6 roků, to znamená, že zatímco nyní má nárok při příjmu do 14 904 Kč. Nově by byl nárok při příjmu až do 18 768 Kč. Tedy při příjmu o 3800 Kč vyšším.

U rodiny se dvěma dětmi do 6 roků, je nyní nárok při příjmu do 28 863 Kč. Nově by byl nárok i při příjmu do 36 346 Kč. Tedy při příjmu o cca 7500 Kč vyšším.

Jaké příjmy se posuzují pro nárok na příspěvek na dítě?

U příspěvku na dítě se posuzuje výše příjmu za předchozí 3 měsíce (předchozí kalendářní čtvrtletí). Příjem je tedy nutné doložit 4x za rok – zpravidla v lednu, dubnu, červenci a říjnu.

Dokládá se příjem všech osob, ve společné domácnosti. Posuzuje se výše čistého příjmuvýplata ze zaměstnání nebo i příjem z nějaké brigády na DPP nebo DPČ.

Mezi příjmy se započítá i podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci, nemocenské dávky, ošetřovné, mateřská, rodičovská nebo důchodové dávky.

Započítá se i příjem z podnikání OSVČ. A to 1/12 z příjmů v předchozím daňovém přiznání, minimálně ale 17000 Kč. Nebo u OSVČ vedlejších to může být až 8500 Kč (pokud zatím nepodávali daňové přiznání).

Kde se vyřizují přídavky na dítě a co je k tomu potřeba?

Příspěvek na dítě se vyřizuje na Úřadu práce (stejně, jako i ostatní sociální dávky). Je k tomu potřeba vyplnit žádost (tu najdete například na webu Ministerstva práce a sociální věcí zde). Kromě toho je potřeba doklad o výši čtvrtletního příjmu, potvrzení osob bez příjmů, potvrzení o studiu, osobní doklady nebo i další formuláře.

O přídavky na dítě je případně možné požádat i zpětně – maximálně ale o 3 měsíce nazpět. Za delší dobu než 3 měsíce, nárok na přídavky už není.