V Parlamentu byla schválena novela zákoníku práce. Po schválení i v Senátu by změny měly začít platit (od října 2023). U dohody bude nárok na dovolenou od 1. 1. 2024. Jsou nové podmínky pro home-office. Výpověď bude možná i emailem. Byla schválena práce přesčas navíc ve zdravotnictví.

Změna zákoníku práce – dovolená pro dohody, home-office, změny pro rodiče

V roce 2023, byla schválena velká změna zákoníku práce. Je to největší změna v oblasti pracovního práva, za posledních 30 roků.

Novela zákoníku práce, již prošla projednáním v parlamentu (schválena) a došlo i na potvrzení v senátu a u prezidenta. Skoro všechny změny, platí od října 2023, pouze nárok na dovolenou pro dohody DPP a DPČ, platí až od 1. 1. 2024.

Změn v zákoníku práce je poměrně hodně. Mění se podmínky pro práci na dohodu – bude nárok na dovolenou (ale až v roce 2024), nebo i další změny. Jsou stanoveny nové podmínky pro práci z domu (home-office). Mění se i podmínky pro doručení výpovědi (nově to půjde i emailem).

Nárok na dovolenou u dohody DPP a DPČ v roce 2024

Velkou změnou v novele zákoníku práce, je nárok na placenou dovolenou pro dohodáře. U dohody o provedení práce (DPP) a u dohody o pracovní činnosti (DPČ), bude nově nárok na dovolenou.

Dovolená u dohody, bude téměř ve všem stejná, jako dovolená pro běžné zaměstnance. Je zde pouze menší rozdíl v tom, kdy vzniká nárok na dovolenou. A jak se bude počítat odpracovaná doba.

Dovolená u dohody od 1. 1. 2024:

  • Nárok na dovolenou bude od 1. 1. 2024 u DPP i DPČ
  • Na dovolenou bude nárok po minimálně 80 odpracovaných hodinách (4 odpracované týdny, resp. 28 dní)
  • Za každých 20 hodin, bude nárok minimálně na 1,54 hodiny dovolené
  • U dohody DPP, může být nárok až na 24 hodin dovolené (za 300 odpracovaných hodin)
  • U dohody DPČ, může být nárok až na 80 hodin dovolené za rok (pokud bude pracovní doba 20 hodin/týden)
  • U dohody bude nárok na proplacení nevyčerpané dovolené při ukončení smlouvy
  • Podmínky pro čerpání, nebo výpočet náhrady za dovolenou bude stejný, jako pro ostatní zaměstnance

Zákoník práce – změna podmínek pro dohody

Pro dohodáře, se v nové podobě zákoníku práce mění více věcí. Nově bude i u dohody nárok na příplatek za práci v noci, o víkendu nebo ve státní svátek.

Výpovědní doba u dohody (15 dní) se nemění. A stále bude možná výpověď bez uvedení důvodu. Nově mohou ale dohodáři požadovat i písemné zdůvodnění, proč byla ze strany zaměstnavatele dána výpověď.

U dohody bude také nárok, požádat o převedení na hlavní pracovní poměr (na dobu neurčitou), po odpracování alespoň 180 dní.

Zákoník práce – nové podmínky pro home-office (práce na dálku)

V novele zákoníku práce, jsou stanoveny nové podmínky pro možnost práce na dálku. Na home-office se bude muset zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnout (zaměstnavatel nemůže přikázat práci z domu, zaměstnanec si ji nemůže vynutit).

Výjimkou je situace, jako byla nedávná epidemie COVID. Pokud o plošném home-office rozhodne vláda (nebo jiný státní orgán), pak může zaměstnavatel home-office i nařídit (pochopitelně jen v případech, kdy to daný typ práce umožňuje).

Za práci z domu, bude nárok i na příplatek (kompenzaci nákladů spojených s výkonem práce na dálku). Není to ale povinné (záleží na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem).

Těhotné ženy, nebo rodiče malých dětí do 9 roků, budou mít nárok požádat si o home-office. A zaměstnavatel by jim měl možnost pracovat na dálku schválit. Nevyhovět může, pouze na základě vážných provozních důvodů (a svůj nesouhlas bude muset písemně zdůvodnit).

Zákoník práce – výpověď půjde dát i emailem (a další změny v doručování)

Zaměstnavatel a zaměstnanec, se nově budou moci dohodnout, na doručování dokumentů i elektronickou formou. Bude to platit například i pro výpověď. Tu půjde nově dát třeba i jenom emailem (nebo zprávou do datové schránky, apod.).

Výpověď zaslaná na email zaměstnance (soukromý email, který nahlásí například při nástupu do zaměstnání), bude považována za doručenou po 15 dnech, i když zaměstnanec nepotvrdí přijetí výpovědi.

Mění se i podmínky, pro osobní doručení výpovědi na pracovišti. Zaměstnanec už nebude moci odmítnout převzít výpověď (odmítnout podepsat převzetí výpovědi). Resp. pokud odmítne, výpověď se stejně bude považovat za doručenou.

Zákoník práce – Nárok na zkrácení úvazku pro rodiče dětí do 15 roků

Těhotné ženy, rodiče dětí do 15 roků nebo i ti, kdo pečují o osoby závislé na péči (II., III., IV. stupeň), budou mít nárok požádat si o zkrácení úvazku. A zaměstnavatel by jim měl vyhovět.

Pokud zaměstnavatel nevyhoví žádosti o zkrácený úvazek (což může pouze při vážných provozních důvodech), pak to bude muset písemně zdůvodnit.

Kromě možnosti zkrácení úvazku, bude nárok i na opětovné prodloužení na původní délku. Opět budou platit stejné podmínky, jako pro zkrácení. Zaměstnavatel by měl vyhovět (výjimkou mohou být vážné provozní důvody).

Zákoník práce – Zákaz práce přesčas pro těhotné ženy

Nová podoba zákoníku práce, rozšiřuje ochranu pro těhotné ženy. U nich už je nyní zakázána výpověď (pro nadbytečnost, z organizačních důvodů, apod.). Mají nárok na převedení na jinou práci (a na doplatek do původní mzdy). Jsou omezeny služební a pracovní cesty, apod. Nově bude u těhotných žen i zákaz práce přesčas.

Zákoník práce – Více hodin přesčas ve zdravotnictví

Do zákoníku práce, byla na poslední chvíli přidána i delší doba práce přesčas ve zdravotnictví.

Nemocnice a další zdravotnická zařízení, jsou závislá na přesčasových hodinách u lékařů nebo zdravotních sester.

Až do roku 2029, bude ve zdravotnictví povolena delší přesčasová práce. Kromě současných 150 hodin za rok (maximálně 8 hodin za týden), bude ve zdravotnictví možnost dalších 8 hodin za týden (12 hodin u záchranářů).