V ČR aktuálně neexistuje žádný jednotný seznam všech dluhů, dlužníků nebo exekucí. Informace, zda někde nedlužíte nebo nejste v exekuci, je nutné hledat na několika různých místech. Některé registry jsou zdarma, jinde je výpis za poplatek.

Jak zjistit kde mám dluhy? Jak zjistit exekuce? Kolik a kde dlužím?

Pokusit se zjistit, jestli nemám nějaké dluhy, asi napadne čas od času každého. A koho to zatím nenapadlo, ten by se nad tím měl zamyslet. Dluh může vzniknout i jen díky obyčejné zapomnětlivosti. Zjistit, jestli mám nějaké dluhy, nebo exekuce, ale ve výsledku není až tak jednoduché.

V České republice totiž neexistuje žádný jednotný/centrální registr, kde by bylo možné najít všechny dluhy nebo exekuce. Existuje několik různých rejstříků a registrů (viz informace dále). Nikde ale není vše na jednom místě.

A to se budeme bavit jenom o těch oficiálních registrech. Kromě nich jsou i další „soukromé“ databáze, s různou úrovní kvality poskytovaných informací.

Jak zjistit kde mámám dluhy?  Kde najít seznam všech dluhů?

Aktuálně neexistuje žádný jednotný seznam, kde by bylo možné najíst všechny dluhy nebo všechny exekuce na jednom místě.

Ten, kdo by chtěl zjistit, zda někde něco dluží, nebo jestli mu dokonce nehrozí exekuce, bude potřebovat docela dost času, aby zkontroloval všechny registry dlužníků. A může to i něco stát.

Pouze u některých registrů (například insolvenční rejstřík) je vyhledávání úplně zdarma. Skoro všude jinde, je to za nějaký poplatek.

Poplatek za výpis z registru je obvykle poměrně nízký – často jen 100 – 150 Kč (liší se podle konkrétního registru).

V celkovém součtu, ale kompletní ověření bezdlužnosti ve všech registrech (včetně dluhů vůči státu), bude stát klidně i 1000 Kč nebo i více.

Bankovní registr dluhů (BRKI)

Bankovní registr klientských informací, obsahuje informace nejenom o tom, kolik dlužíte, ale všechny informace o půjčkách v bance, včetně historických údajů. Jsou zde informace i o tom, že jste někde žádali o půjčku a ta byla zamítnuta nebo schválena.

Bankovní registr obsahuje jak pozitivní informace (že jste spolehlivě a včas spláceli), tak i negativní informace (že jste někdy něco dlužili, nezaplatili včas, nebo že stále někde něco dlužíte).

Výpis z bankovního registru stojí 100 Kč a lze ho vyřídit i online (viz například zde)

Nebankovní registr dluhů (NRKI)

Nebankovní registr klientských informací, funguje podobně jako bankovní registr. Obsahuje informace o nebankovních úvěrech  – může se jednat například i o nákupy na splátky, leasing na auto, nebo i další úvěrové produkty.

Informace v nebankovním registru, jsou uchovávány po celou dobu trvání nějaké úvěrové smlouvy. A následně ještě další 4 roky. K „výmazu“ negativních informací z registru, tedy nemusí dojít ihned poté, co zaplatíte dluh, ale informace o tom, že jste dlužili, tam může být ještě i docela dlouhou dobu.

Výpis z nebankovního registru stojí 100 Kč a lze ho vyřídit i online (viz například zde)

Registr dluhů (SOLUS)

Kromě bankovních a nebankovních dluhů, existuje i registr SOLUS – do něj se zapisují informace i o nezaplacených fakturách za telefon, za elektřinu, za plyn, za splátky různých úvěrů, nákupy na splátky, kreditní karty a různé další dluhy.

Do registru dluhů SOLUS, se dostanete jenom v případě, že bude dlužit minimálně 500 Kč alespoň 30 dní (menší dluhy, nebo pokud se s úhradou nějaké složenky zpozdíte jen o pár dní, se nijak neprojeví).

V registru SOLUS jsou informace o tom, kolik dlužíte, minimálně jeden rok (například dluhy za telefon nebo za energie jako je plyn nebo elektřina) nebo až 3 roky (dluhy za splátky úvěrů). Výmaz údajů v registru není možný. I když dluhy zaplatíte, informace o tom kolik a kde jste dlužili, bude v registru ještě nějakou dobu vidět.

Výpis z  registru SOLUS stojí 100 Kč a lze ho vyřídit i online (viz například zde)

Jak zjistit jestli nedlužím státu? – (Nedluzimstatu.cz)

Výšeuvedené 3 registry dluhů, ale obsahují jenom bankovní a nebankovní dluhy, včetně telekomunikačních operátorů, dodavatelů energií a některých dalších komerčních firem.

Dluhy je ale možné mít i u státu. Dlužit můžete na daních u Finančního úřadu nebo Celní správy. Nebo to může být dluh na sociálním pojištění (ČSSZ), dluh na zdravotním pojištění nebo i různé dluhy za místní poplatky (městské a obecní úřady). Nebo to mohou být i různé pokuty (například za parkování, za rychlou jízdu nebo z MHD).

Zjistit, jestli dlužíte státu, je možné s pomocí webu www.nedluzimstatu.cz. V tomto případě se nejedná o nějaký registr dluhů – žádný centrální registr všech dluhů u státu totiž neexistuje.

Pro zjištění, jestli a kolik případně dlužíte státu, bude nutné postupně kontaktovat všechny státní úřady, kde byste mohli mít nějaký dluh.

V některých případech je výpis (potvrzení o bezdlužnosti) zdarma, jinde se platí poplatek 100 Kč.

Jak zjistit exekuce – kde najít všechny exekuce? (CEECR)

Další možností, jak zjistit jestli někde něco nedlužíte, nabízí Centrální evidence exekucí. Jedná se o veřejný registr všech exekucí, které jsou vymáhány exekutory.

Všechny informace v registru exekucí jsou veřejně přístupné – ale pouze pro přihlášené uživatele a za poplatek (informace o exekucích se nedají zjistit zdarma).

Nejedná se ale o všechny exekuce, které byste mohli mít. V centrální evidenci exekucí, nejsou vedeny exekuce, které vymáhají soudy, zdravotní pojišťovny, Finanční úřady nebo Česká správa sociálního zabezpečení.

Ani zde tedy nezjistíte všechny dluhy (exekuce) na jednom místě. V registru exekucí, jsou vedeny pouze aktivní (právě probíhající) exekuce. Jakmile je exekuce vyřešena (zaplacena, nebo vyřešena jiným způsobem), tak dochází k automatickému „výmazu“ z registru.

Výpis z registru exekucí je možné získat online (viz zde), cena se liší podle počtu nalezených exekucí (základní cena je od 40 Kč + 25 Kč za detailní informace o exekuci)

Insolvenční rejstřík (ISIR)

Dluhy – nebo přesněji to, zda je nějaká osoba nebo firma v insolvenci, je možné i ve veřejném insolvenčním rejstříku. Vyhledávání v registru je možné například podle rodného čísla nebo IČO (nebo i podle data narození a dalších údajů).

Všechny informace v insolvenčním rejstříku jsou veřejně dostupné i bez přihlášení a zcela zdarma (je to jediný registr, kde se nic neplatí a vše je zdarma).

V rejstříku insolvencí jsou všechny osoby, u kterých probíhá oddlužení. Informace o insolvenci je zde ještě 5 roků, po skončení oddlužení (k „výmazu“ dochází až po 5 letech).

Vyhledávání v rejstříku insolvencí je zdarma, insolvenční rejstřík je zde

Jak zjistit dluhy manžela, manželky nebo nějaké jiné osoby?

Pokud byste potřebovali zjistit, jestli nemá dluhy váš manžel (nebo manželka), nebo nájemník, obchodní partner či jakákoliv jiná osoba, tak je to prověřením bezdlužnosti poměrně složité.

Získat výpis z většiny výše uvedených registrů, totiž může většinou jenom samotný dlužník. Pouze v registru exekucí, je možné najít informace o všech lidech v exekuci (tedy i o cizích osobách). To samé platí i pro insolvenční rejstřík, kde jsou všechny informace zadarmo a veřejně přístupné.

V bankovním registru (BRKI), v nebankovním registru (NRKI) nebo v registru SOLUS, je možné získat informace jenom o své vlastní osobě. O cizích lidech zde nic nezjistíte.

To samé obvykle platí i pro dluhy vůči státu. Jednotlivé státní úřady a instituce, poskytují informace o dluzích jenom dlužníkům. O cizích lidech vám nic neprozradí.

Pokud byste tedy chtěli zjistit, jestli před vámi manžel netají nějaké dluhy, nebo jestli váš budoucí nájemník není nějaký neplatič, pak to není příliš jednoduché. Z veřejně dostupných registrů toho o cizích lidech obvykle mnoho nezjistíte.