Na placenou otcovskou dovolenou má nárok otec dítěte, ihned po porodu. Nárok mohou mít zaměstnanci, nebo i podnikatelé (OSVČ – pokud si platí nemocenské pojištění). Na otcovskou je nárok 2 týdny (14 dní). Výpočet otcovské je podobný, jako výpočet mateřské.

Kalkulačka otcovská dovolená 2024 – Kolik je otcovská a kdo na ni má nárok?

Po narození dítěte, má novopečený tatínek (otec dítěte), nárok na placené volno v zaměstnání. Nárok na otcovskou dovolenou, mohou mít jak zaměstnanci, tak i podnikatelé (OSVČ).

Na otcovskou dovolenou, je nárok po dobu 2 týdnů (14 kalendářních dní), během prvních 6 týdnů po porodu. Otcovská dovolená musí být čerpána v jednom kuse (není ji možné rozdělit na více částí).

Za otcovskou dovolenou je nárok, na srovnatelnou částku, kolik dostávají maminky na mateřské (i otcovská je 70% z vyměřovacího základu).

Kalkulačka: Výpočet otcovské dovolené v roce 2024

V následující kalkulačce si můžete vypočítat, kolik byste dostali za otcovskou dovolenou. Výpočet v této kalkulačce je určený pro zaměstnance (vychází se z hrubé mzdy). Pro podnikatele (OSVČ) je výpočet otcovské mírně odlišný (viz informace dále).

Kalkulačka otcovská dovolená 2024
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet dní na otcovské
Výpočet

Kdo má nárok na otcovskou dovolenou?

Otcovská dovolená (resp. dávka otcovské poporodní péče), spadá mezi dávky placené ČSSZ, na základě nemocenského pojištění.

Na otcovskou mohou mít nárok:

 • zaměstnanci v pracovním nebo služebním poměru (za ně platí nemocenské pojištění zaměstnavatel)
 • podnikatelé (OSVČ), pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění (alespoň 3 měsíce, před začátkem otcovské)
 • lidé pracující na dohodu, pokud jim u dohody vzniká účast na nemocenském pojištění (u dohody DPP je to při příjmu nad 10 000 Kč, u dohody DPČ je to při příjmu od 4 000 Kč)

Na otcovskou, nemohou mít nárok nezaměstnaní nebo například studenti. Pro nárok na otcovskou, ani není žádná ochranná lhůta. Nárok je tedy pouze během zaměstnání nebo během podnikání.

Kolik je za otcovskou dovolenou v roce 2024?

Výpočet otcovské je stejný, jako výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství). I pro otcovskou platí, že se jedná o 70% z redukovaného vyměřovacího základu.

 • U zaměstnanců se výpočet provádí z hrubé mzdy (resp. vyměřovací základ se odvíjí od hrubé mzdy, obvykle za posledních 12 měsíců)
 • U OSVČ se výpočet odvíjí z toho, kolik si platí nemocenské pojištění (resp. nemocenské pojištění je 2,7% z vyměřovacího základu; při minimální platbě 216 Kč, je vyměřovací základ 8 000 Kč)

Otcovská (stejně jako mateřská), je placena za všechny kalendářní dny (včetně víkendu nebo státních svátků):

 • Zaměstnanec s hrubou mzdou 40 000 Kč, by za 14 dní otcovské dovolené dostal 12 908 Kč
 • Podnikatel, který si platí jen minimální nemocenské pojištění, by za 14 dní otcovské dostal 2 590 Kč

Kdo platí otcovskou dovolenou?

Otcovskou (stejně jako i další nemocenské dávky), platí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ):

 • Zaměstnanci předávají žádost svému zaměstnavateli (který doplňuje potřebné údaje a následně předává na ČSSZ)
 • Podnikatelé (OSVČ) si žádost o otcovskou vyřizují sami, na místní OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení)

Žádost o otcovskou dovolenou (formulář)

Žádost o otcovskou dovolenou, je možné najít na webu ČSSZ. Příslušný formulář je možné vyplnit online nebo si jej stáhnout do počítače, vytisknout a vyplnit klasicky:

 • Online formulář, žádost o otcovskou je zde
 • PDF formulář ke stažení, žádost o otcovskou je zde

Musí zaměstnavatel souhlasit s otcovskou dovolenou?

Podle zákoníku práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout otcovskou dovolenou. Zaměstnavatel nemá žádnou možnost otcovskou zamítnout, nebo klást nějaké podmínky či jiné překážky.

Zaměstnanec tedy nemusí o otcovskou dovolenou žádat, ale pouze v zaměstnání oznamuje termín, kdy bude otcovskou dovolenou čerpat. A současně předává žádost o vyplacení příslušné dávky.

Mohu během otcovské dovolené pracovat v zaměstnání?

Během otcovské dovolené (14 dní), nesmí být vykonáváno zaměstnání, na jehož základě vznikl nárok na otcovskou. Je ale možné pracovat v nějakém jiném zaměstnání, nebo například na dohodu DPP či DPČ.

Mám nárok na otcovskou dovolenou, i když nejsme manželé?

Otcovská dovolená, je určena pro tatínky. Není podmínkou, aby byl otec dítěte současně manželem ženy, která dítě porodila.  Na otcovskou dovolenou má nárok otec dítěte, nebo případně ten, kdo převzal dítě do péče (například při adopci).

Je nárok na otcovskou, i když je žena s dítětem ještě v porodnici?

Na otcovskou dovolenou, je nárok ihned po porodu (po narození dítěte). Na otcovskou dovolenou, je nárok, i když je žena s dítětem ještě v porodnici.

Otcovská dovolená, musí být čerpána během prvních 6 týdnů po porodu, jinak nárok propadne (při převzetí dítěte do péče, je možné čerpat otcovskou do 1 roku).