Při exekuci nebo i při insolvenci, je nárok na nezabavitelnou částku. Pro výpočet srážek ze mzdy, je to v roce 2024 částka 12 705 Kč (která se zvyšuje za další vyživované osoby o 3 176 Kč). Na nezabavitelnou částku, je nárok i při exekuci na účet v bance nebo při exekuci na majetek.

Kolik je nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci? Výpočet nezabavitelné částky 2024

Pokud se potýkáte s dluhy, jste v exekuci nebo v insolvenci, pak nemusíte mít strach, že byste snad zůstali úplně bez peněz. Jak při exekuci, tak i při insolvenci (během oddlužení), je nárok na nezabavitelné minimum.

Nezabavitelná částka, která se uplatní při výpočtu srážek (na exekuci nebo insolvenci) se obvykle poměrně pravidelně zvyšuje (v roce 2024 zvýšila dokonce 4x, v roce 2023 jenom jednou).

Od začátku roku 2024, se ale nezabavitelné minimum nezvýší. ale naopak se sníží. Nezabavitelná částka, bude od 1. 1. 2024 o 933 Kč nižší, než v předchozím roce. Což znamená zvýšení srážek (insolvenční správce nebo exekutor bude mít nárok na více peněz), ale současně to znamená, že ze mzdy zůstane méně.

Během exekuce, je nárok na nezabavitelné minimum. A to jak při srážkách ze mzdy, tak i při exekuci na účet v bance. I při exekuci na majetek, vám exekutor musí ponechat určitou minimální částku (a také vám nemůže zabavit veškerý majetek).

Nezabavitelná částka pro výpočet srážek ze mzdy při exekuci a insolvenci v roce 2024

Nezabavitelné minimum, které se používá při výpočtu srážek ze mzdy (z platu, z důchodu nebo i z dalších příjmů), se dá vypočítat z toho, kolik je životní minimum (4860 Kč v roce 2024) a kolik jsou normativní náklady na bydlení (14 197 Kč v roce 2024).

Nezabavitelná částka, jsou dvě třetiny ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení. V roce 2024, to jsou dvě třetiny z částky 19 057 Kč.

Základní nezabavitelná částka v roce 2024:

  • Nezabavitelné minimum, je stejné pro výpočet exekuce i insolvence
  • Od 1. 1. 2024 se nezabavitelná částka snížila na 12 705 Kč

Kromě základní nezabavitelné částky, může být při exekuci nebo insolvenci nárok i na částku za manželku, za manžela nebo za dítě. Za každou vyživovanou osobu, se základní nezabavitelné minimum zvyšuje o jednu čtvrtinu (v roce 2024 je to 1/4 z 12 705 Kč).

Nezabavitelná částka za manželku, manžela nebo dítě v roce 2024:

  • Od 1. 1. 2024 se nezabavitelná částka snížila na 3 176 Kč
  • Dítě se započítá jen v případě, že trvá vyživovací povinnost
  • Pokud je u dítěte dluh na výživném, pak se při výpočtu exekuce/insolvence nezohlední

Kalkulačka exekuce 2024 – výpočet srážek a nezabavitelné částky

Pro výpočet nezabavitelné částky, a kolik peněz vám zůstane při exekuce (nebo i při insolvenci), můžete použít tuto kalkulačku.

Výpočet srážek na exekuci (nebo i v insolvenci) se provádí z čisté mzdy (nebo z jiného příjmu). U exekuce hraje roli i to, zda se jedná o přednostní pohledávku nebo nepřednostní pohledávku.

Při insolvenci, je výpočet srážek stejný, jako při exekuci z důvodu přednostní pohledávky.

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Nezabavitelné minimum při exekuci na účet v bance v roce 2024

Výše uvedená nezabavitelná částka a výpočet v kalkulačce, se týká pouze srážek ze mzdy (z důchodu nebo z dalších příjmů). Pokud exekutor zablokuje účet v bance, tak je nezabavitelné minimum jiné.

Při exekuci na účet v bance, je nárok na trojnásobek životního minima. Životní minimum se naposledy zvýšilo od 1. 1. 2023 (v roce 2024 je stejné, není schváleno žádné zvýšení). Aktuálně je životní minimum jednotlivce částka 4 860 Kč.

Nezabavitelné minimum při exekuci na účet 2024:

  • Je nárok na trojnásobek životního minima (3 x 4860 Kč)
  • Nezabavitelné minimum při exekuci na účet je 14 580 Kč
  • Na nezabavitelné minimum je nárok pouze jednou, během celé doby co je zablokovaný účet

Pokud dojde k blokaci účtu v bance (exekuce na účet), pak můžete banku požádat i o založení chráněného účtu. Tento speciální typ bankovního účtu, je chráněný před exekutorem.

Účet vám banka musí založit (platí se jen běžné poplatky). Číslo chráněného účtu, je následně nahlášeno soudu.

Na chráněný účet vám může chodit nezabavitelná část platu nebo důchodu. Nebo i další nezabavitelné příjmy (sociální dávky, výživné na dítě, apod.). Peníze na chráněném účtu, vám exekutor nemůže zabavit (nebo zablokovat), a můžete s nimi disponovat bez omezení.

Nezabavitelné minimum při exekuci na majetek v roce 2024

Při exekuci na majetek, exekutor rozhodně nesmí zabavit vše, co najde u vás v bytě. Pokud je dluh nízký, tak nesmí zabavit ani dům či byt, ve kterém bydlíte. Kromě toho, je řada věcí (základní vybavení domácnosti), která nepodléhá exekuci.

Pokud u vás doma exekutor najde i nějaké peníze v hotovosti, pak vám musí ponechat nezabavitelnou částku. Při exekuci na majetek, se jedná o dvojnásobek životního minima.

Nezabavitelné minimum při exekuci na majetek v roce 2024

  • Je nárok na dvojnásobek životního minima (2 x 4860 Kč)
  • Nezabavitelné minimum při exekuci na majetek je  9 720 Kč

Kromě nezabavitelné částky v hotovosti, vám exekutor musí ponechat i základní vybavení domácnosti, zdravotní pomůcky, předměty, které potřebujete ke studiu nebo k výkonu práce, osobní věci jako fotky, snubní prsten a mnoho dalších věcí.