Při exekuci nebo i při insolvenci, je nárok na nezabavitelnou částku. Pro výpočet srážek ze mzdy, je to v roce 2023 částka 13 638 Kč (která se zvyšuje za další vyživované osoby o 3 409,50 Kč). Na nezabavitelnou částku, je nárok i při exekuci na účet v bance nebo při exekuci na majetek.

Kolik je nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci? Výpočet nezabavitelné částky 2023

Pokud se potýkáte s dluhy, jste v exekuci nebo v insolvenci, pak nemusíte mít strach, že byste snad zůstali úplně bez peněz. Jak při exekuci, tak i při insolvenci (během oddlužení), je nárok na nezabavitelné minimum.

Nezabavitelná částka, která se uplatní při výpočtu srážek (na exekuci nebo insolvenci) se navíc poměrně pravidelně zvyšuje (minulý rok se zvýšila dokonce 4x, letos zatím jenom jednou – poslední zvýšení bylo od začátku ledna 2023).

Během exekuce, je nárok na nezabavitelné minimum. A to jak při srážkách ze mzdy, tak i při exekuci na účet v bance. I při exekuci na majetek, vám exekutor musí ponechat určitou minimální částku (a také vám nemůže zabavit veškerý majetek).

Nezabavitelná částka pro výpočet srážek ze mzdy při exekuci a insolvenci v roce 2023

Nezabavitelné minimum, které se používá při výpočtu srážek ze mzdy (z platu, z důchodu nebo i z dalších příjmů), se dá vypočítat z toho, kolik je životní minimum (4860 Kč v roce 2023) a kolik jsou normativní náklady na bydlení (15 597 Kč v roce 2023).

Nezabavitelná částka, jsou dvě třetiny ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení. V roce 2023, to jsou dvě třetiny z částky 20 457 Kč.

Základní nezabavitelná částka v roce 2023:

  • Nezabavitelné minimum, je stejné pro výpočet exekuce i insolvence
  • Od 1. 1. 2023 se nezabavitelná částka zvýšila na 13 638 Kč

Kromě základní nezabavitelné částky, může být při exekuci nebo insolvenci nárok i na částku za manželku, za manžela nebo za dítě. Za každou vyživovanou osobu, se základní nezabavitelné minimum zvyšuje o jednu čtvrtinu (v roce 2023 je to 1/4 z 13 638 Kč).

Nezabavitelná částka za manželku, manžela nebo dítě v roce 2023:

  • Od 1. 1. 2023 se nezabavitelná částka snížila na 3 409,50 Kč
  • Dítě se započítá jen v případě, že trvá vyživovací povinnost
  • Pokud je u dítěte dluh na výživném, pak se při výpočtu exekuce/insolvence nezohlední

Kalkulačka exekuce 2023 – výpočet srážek a nezabavitelné částky

Pro výpočet nezabavitelné částky, a kolik peněz vám zůstane při exekuce (nebo i při insolvenci), můžete použít tuto kalkulačku.

Výpočet srážek na exekuci (nebo i v insolvenci) se provádí z čisté mzdy (nebo z jiného příjmu). U exekuce hraje roli i to, zda se jedná o přednostní pohledávku nebo nepřednostní pohledávku.

Při insolvenci, je výpočet srážek stejný, jako při exekuci z důvodu přednostní pohledávky.

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.1.2023
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Nezabavitelné minimum při exekuci na účet v bance v roce 2023

Výše uvedená nezabavitelná částka a výpočet v kalkulačce, se týká pouze srážek ze mzdy (z důchodu nebo z dalších příjmů). Pokud exekutor zablokuje účet v bance, tak je nezabavitelné minimum jiné.

Při exekuci na účet v bance, je nárok na trojnásobek životního minima. Životní minimum se naposledy zvýšilo od 1. 1. 2023. Aktuálně je životní minimum jednotlivce částka 4 860 Kč.

Nezabavitelné minimum při exekuci na účet:

  • Je nárok na trojnásobek životního minima (3 x 4860 Kč)
  • Nezabavitelné minimum se od 1. 1. 2023 zvýšilo na 14 580 Kč
  • Na nezabavitelné minimum je nárok pouze jednou, během celé doby co je zablokovaný účet

Pokud dojde k blokaci účtu v bance (exekuce na účet), pak můžete banku požádat i o založení chráněného účtu. Tento speciální typ bankovního účtu, je chráněný před exekutorem.

Účet vám banka musí založit (platí se jen běžné poplatky). Číslo chráněného účtu, je následně nahlášeno soudu.

Na chráněný účet vám může chodit nezabavitelná část platu nebo důchodu. Nebo i další nezabavitelné příjmy (sociální dávky, výživné na dítě, apod.). Peníze na chráněném účtu, vám exekutor nemůže zabavit (nebo zablokovat), a můžete s nimi disponovat bez omezení.

Nezabavitelné minimum při exekuci na majetek v roce 2023

Při exekuci na majetek, exekutor rozhodně nesmí zabavit vše, co najde u vás v bytě. Pokud je dluh nízký, tak nesmí zabavit ani dům či byt, ve kterém bydlíte. Kromě toho, je řada věcí (základní vybavení domácnosti), která nepodléhá exekuci.

Pokud u vás doma exekutor najde i nějaké peníze v hotovosti, pak vám musí ponechat nezabavitelnou částku. Při exekuci na majetek, se jedná o dvojnásobek životního minima.

Nezabavitelné minimum při exekuci na majetek v roce 2023

  • Je nárok na dvojnásobek životního minima (2 x 4860 Kč)
  • Nezabavitelné minimum se od 1. 1. 2023 zvýšilo na 9 720 Kč

Kromě nezabavitelné částky v hotovosti, vám exekutor musí ponechat i základní vybavení domácnosti, zdravotní pomůcky, předměty, které potřebujete ke studiu nebo k výkonu práce, osobní věci jako fotky, snubní prsten a mnoho dalších věcí.