Základní životní minimum pro jednotlivce je 3410 Kč měsíčně.

Kalkulačka: výpočet životní minimum 2018

V této kalkulačce si můžete spočítat, jaké je životní minimum pro jednotlivce, pro rodinu, pro důchodce, nebo pro samoživitelku s dítětem (dětmi). Povíme si, jaké je životní minimum při exekuci (insolvenci) a další informace, které se týkají životního nebo existenčního minima.

Životní a existenční minimum v roce 2018

To, jaké je životní a existenční minimum v roce 2018 je určeno příslušným zákonem. Konkrétně se jedná o zákon číslo 110/2006 Sb., Zákon o životním a existenčním minimu. Ten pak říká, že životní minimum je minimální hranice příjmu, který by měl zajistit pokrytí základních životních potřeb – tedy jídlo, hygienické potřeby, oblečení (bydlení životní minimum „neřeší“ to je upraveno jinými zákony). Existenční minimum je pak definováno jako minimální hranice příjmu, který umožnuje přežití.

Kolik je životní a existenční minimum v roce 2018

Na úvod je nutné říci, že částky pro životní a existenční minimum se již delší dobu nezaměnili. I přes všeobecnou inflaci, růst všech nákladů a cen, zůstává životní a existenční minimum stále ve stejné výši jako před několika roky.

Základní životní minimum pro jednotlivce je 3410 Kč měsíčně. To se týká lidí, kteří žijí sami a nejsou posuzováni společně s jinými osobami. Existenční minimum je pak ještě nižší. Jedná se o částku 2200 Kč měsíčně.

Výpočet životní minimum od 1. 1. 2018

Kalkulačka životní minimum 2018
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 3410 Kč
První osoba - 3140 Kč
Dalsi osoby - 2830 Kč
Děti do 6 roků
1740 Kč
Děti 6 - 15 roků roků
2140 Kč
Děti do 26 roků
2450 Kč
Výpočet

Kolik je životní minimum pro rodinu

Pokud bychom počítali životní minimum pro rodinu (resp. skupinu společně posuzovaných osob – několik dospělých a dětí), pak se výpočet provede jako prostý součet částek připadajících na jednotlivé členy rodiny. Základní částky životního minima jsou pro rodinu stanoveny takto:

  • První dospělá osoba v domácnosti = 3140 Kč
  • Druhá a další dospělá osoba v domácnosti = 2830 Kč
  • Dítě do 6 roků = 1740 Kč
  • Dítě 6 – 15 roků = 2140 Kč
  • Dítě do 26 roků = 2450 Kč

Výpočet životního minima rodiny by pak vypadal takto:

Pan a paní Novákovi žijí společně se svými třemi dětmi, které mají 5, 7 a 16 roků. Životní minimum pro tuto rodinu by bylo 3140 Kč + 2830 Kč + 1740 Kč + 2140 Kč + 2450 Kč = 12 300 Kč měsíčně.

Životní minimum pro matku samoživitelku

Úplně stejně by se pak počítalo životní minimum pro matku samoživitelku, která žije s jedním dítětem (nebo více dětmi):

  • Matka s dítětem do 6 roků = 4880 Kč
  • Matka s dítětem do 15 roků = 5280 Kč
  • Matka se dvěma dětmi do 6 roků = 6620

Životní minimum pro důchodce

Ani životní minimum pro důchodce by se nepočítalo jinak. Při výpočtu samotného životního minima se nijak nezohledňuje věk, to jestli někdo pracuje nebo je v důchodu apod.:

  • Životní minimum, osamělý důchodce = 3410 Kč
  • Životní minimum pro dva důchodce = 5970 Kč

Životní minimum při exekuci a insolvenci

Při exekuci a insolvenci je samotné životní minimum stejné, jako v jakýchkoliv jiných případech. U exekuce a insolvence ale spíše mluvíme o nezabavitelném minimu. To sice vychází z toho, jaké je životní minimum, ale je to něco úplně jiného. Základní nezabavitelné minimum při exekuci (insolvenci) je v roce 2018 ve výši 6225,33 Kč. Může být dále zvýšeno o částku za manžela/manželku/dítě o 1556,33 Kč (vždy 1556,33 za každou osobu).