Dohoda o provedení práce (DPP) je omezena na 300 hodin za rok. Při příjmu do 10 000 Kč, se naplatí sociální a zdravotní pojištění. Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) je omezena na 20 hodin za týden. Při příjmu od 4000 Kč se platí sociální a zdravotní pojištění. Daň u dohody je 15% (zálohová nebo srážková).

Kolik mi zůstane z brigády? Kolik je sociální, zdravotní a daně u DPP a DPČ roce 2024?

Letní měsíce a prázdniny, jsou pro mnoho studentů spojeny i s prací na nějaké brigádě. Práce na dohodu DPP nebo DPČ, ale rozhodně není doménou jen u studentských brigád.

Tuto formu přivýdělku, využívají i maminky na mateřské nebo rodičovské. Nebo i důchodci či mnozí zaměstnanci, kteří hledají přivýdělek ke svému zaměstnání na HPP.

Z dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ), se v mnoha případech odvádí povinné odvody státu (sociální a zdravotní pojištění a daně). Neplatí to ale vždy.

Dohoda o provedení práce (DPP) – jaké jsou podmínky?

Dohoda o provedení práce, se hodí především pro krátkodobější brigády a různé jednorázové přivýdělky. Dohoda DPP je totiž omezena na maximálně 300 hodin za rok.

Na letní prázdniny, nebo na nějaký jiný krátkodobější přivýdělek, to obvykle bohatě stačí. Pro dlouhodobější brigádu je ale lepší DPČ.

Dohoda DPP by měla být vždy sjednána písemně. Může být uzavřena na nějaké konkrétní časové období, nebo i na konkrétní počet hodin (maximálně ale 300 hodin za rok, pro jednu firmu).

U dohody DPP není nárok na různé výhody, jako v běžném zaměstnání. Je zde menší ochrana pro zaměstnance. Aktuálně není například nárok na dovolenou nebo na různé příplatky (za práci v noci, o víkendu nebo ve státní svátek). To se ale má brzy změnit (viz dále).

U dohody DPP, je výpovědní doba jenom 15 dní (i bez uvedení důvodu). Nárok na nemocenskou nebo mateřskou je pouze někdy. Nemusí být ani nárok na podporu v nezaměstnanosti. Práce na DPP se ani nemusí počítat do odpracované doby, pro nárok na důchod.

Sociální a zdravotní pojištění u dohody DPP v roce 2024

Práce na dohodu DPP má ale jednu velkou výhodu. Pokud je měsíční příjem do 10 000 Kč, tak se neplatí sociální a zdravotní pojištění. Platí se až nad 10 000 Kč:

Brigáda DPP s příjmem do 10 000 Kč:

 • Sociální pojištění 0 Kč
 • Zdravotní pojištění 0 Kč
 • Daň 15% (při uplatnění daňové slevy může být také 0 Kč)

Brigáda DPP s příjmem nad 10 000 Kč:

 • Sociální pojištění 7,1%
 • Zdravotní pojištění 4,5%
 • Daň 15% (při uplatnění daňové slevy může být také 0 Kč)

Viz: Kalkulačka – výpočet výplaty u dohody DPP v roce 2024

Nad 10 000 Kč, se už platí standardní sociální pojištění (6,5%), zdravotní pojištění (4,5%) a daň 15% (zálohová nebo srážková; při uplatnění daňové slevy ale může být jen 0 Kč).

U zdravotního pojištění, může vznikat povinnost zaplatit i doplatek do minimálního vyměřovacího základu (netýká se těch, za koho platí zdravotní pojištění stát – za studenty, za důchodce, za maminky na mateřské nebo rodičovské, apod.)

Konsolidační balíček – změna u dohody od 1. července 2024

V polovině roku 2023, představila vláda sadu změn a opatření, která mají zlepšit stav veřejných financí (je snaha snížit schodek státního rozpočtu o necelých 100 miliard korun). Jedna změna, by se měla týkat i práce na dohodu.

Od 1. července 2024, se budou všechny dohody evidovat u ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení). Příjem ze všech dohod (od všech zaměstnavatelů) se bude sčítat. Při překročení určitého limitu, bude povinnost zaplatit pojištění:

 • Povinné pojištění bude při příjmu na 25% průměrné mzdy (jeden zaměstnavatel) – od 1. 7. 2024 to bude nad 10 500 Kč
 • Povinné pojištění bude při příjmu na 40% průměrné mzdy (více zaměstnavatelů) – od 1. 7. 2024 to bude nad 17 500 Kč

Tato změna od července 2024, dopadne především na dohody DPP, kde se do 10 000 Kč neplatily povinné odvody. Bylo tudíž možné mít několik souběžných dohod, příjem i několik desítek tisíc korun měsíčně, a státu se z toho neplatilo „skoro“ nic (do 10 000 Kč se platila jen daň 15%).

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) – jaké jsou podmínky?

Dohoda o pracovní činnosti, se obvykle uzavírá u dlouhodobějších brigád a u přivýdělků, kde se pracuje po celý rok.

U dohody DPČ je omezení na maximálně 20 hodin za týden (resp. pracovní doba u dohody, by v průměru neměla překročit jednu polovinu běžné pracovní doby).

Ostatní podmínky pro dohodu DPČ jsou podobné, jako u DPP. I u DPČ je nutná písmenná forma, a výpovědní doba je 15 dní, atd.

Z dohody DPČ se častěji platí sociální a zdravotní pojištění. Častěji je také nárok na nemocenskou nebo mateřskou. Nebo i na podporu v nezaměstnanosti.

Na dohodu DPČ je navíc možné pracovat, i když jste jako nezaměstnaní vedení na Úřadu práce. To je možné mít přivýdělek na DPČ do 8 650 Kč měsíčně (práce na DPP na Úřadu práce možná není; přivýdělek na ÚP je možný, jen když není vyplácena podpora v nezaměstnanosti; po zahájení práce na DPČ, by se výplata podpory zastavila/přerušila).

Sociální a zdravotní pojištění u dohody DPČ v roce 2024

Při práci na dohodu DPČ se sociální a zdravotní platí, při příjmu od 4 000 Kč (do 3999 Kč se sociální a zdravotní platit nemusí, podobně jako u DPP).

Brigáda DPČ s příjemek do 3999 Kč:

 • Sociální pojištění 0 Kč
 • Zdravotní pojištění 0 Kč
 • Daň 15% (při uplatnění daňové slevy může být také 0 Kč)

Brigáda DPČ s příjmem od 4000 Kč:

 • Sociální pojištění 7,1%
 • Zdravotní pojištění 4,5%
 • Daň 15% (při uplatnění daňové slevy může být také 0 Kč)

Viz: Kalkulačka – výpočet výplaty u dohody DPČ v roce 2023

Pokud je u DPČ příjem od 4000 Kč, pak vzniká účast i na nemocenském pojištění (platí zaměstnavatel). Je tedy nárok i na nemocenskou nebo mateřskou. Při příjmu od 4000 Kč, může být nárok i na podporu v nezaměstnanosti, nebo se práce na DPČ započítá, jako odpracovaná doba pro nárok na důchod.

U zdravotního pojištění, může vznikat povinnost zaplatit i doplatek do minimálního vyměřovacího základu (netýká se těch, za koho platí zdravotní pojištění stát – za studenty, za důchodce, za maminky na mateřské nebo rodičovské, apod.)

Kolik jsou daně u dohody DPP a DPČ v roce 2024

Daň z výplaty za práci na dohodu DPP a DPČ, je 15% (pouze při příjmu nad 161 296 Kč měsíčně by to bylo 23%, ale to je asi u nějaké brigády na dohodu silně nepravděpodobné),

Daň může být srážková – z dohody se strhne 15% a nic dalšího už není potřeba řešit. U srážkové daně se ale nedá použít daňová sleva nebo daňové zvýhodnění. Srážková daň se dá použít jen u DPP s příjmem do 10 000 Kč, nebo u DPČ s příjmem do 4000 Kč.

Daň může být zálohová – z dohody se strhne 15%. U jednoho zaměstnavatele (v jednom kalendářním měsíci), je možné podepsat prohlášení poplatníka daně z příjmů („růžový papír“) a uplatnit daňovou slevu. Pak se žádná daň nemusí platit (bude to jen 0 Kč).

Novela zákoníku práce – změna podmínek pro dohody

Na podzim 2023, by začala platit novela zákoníku práce, která změnila podmínky pro brigády na dohodu DPP a DPČ:

 • U DPP a DPČ bude nárok na placenou dovolenou (nárok na dovolenou bude až od roku 2024)
 • U DPP a DPČ bude nárok na příplatky za práci v noci, o víkendu nebo ve státní svátek
 • U dohody bude muset zaměstnavatel připravit rozpis směn – alespoň 3 dny předem
 • Po odpracování alespoň 180 dní, bude možnost požádat o převedení na pracovní poměr s dobou neurčitou
 • U dohody bude nově možné požadovat písmenné zdůvodnění výpovědi