Podnikatelé (OSVČ, živnostníci) mohou státu platit jenom jednu platbu – paušální daň. Ta v sobě zahrnuje sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu. V roce 2024, se bude paušální daň zvyšovat (kvůli vyšším odvodům na sociální (důchodové) pojištění.

Kolik bude paušální daň pro OSVČ v roce 2024? Zvýšení od 1. 1. 2024!

Od roku 2021, mají podnikatelé (OSVČ) možnost platit státu jenom jednu platbu – paušální daň. Ta v sobě zahrnuje sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu („bokem“ stojí pouze nemocenské pojištění pro OSVČ, jehož placení je dobrovolné).

V roce 2023, byla zavedena 3 pásma pro paušální daň. Jednotlivá pásma se liší výší měsíční platby. Zařazení podnikatele do příslušného pásma, se odvíjí od předchozích příjmů a od výdajového paušálu, do kterého OSVČ spadá.

Od začátku roku 2024, se bude paušální daň zvyšovat. Může za to zvýšení sociálního pojištění, které „dopadne“ na všechny podnikatele. V roce 2024, se budou platit vyšší minimální zálohy, zvýší se i vyměřovací základ (z 50% ze zisku na 55% ze zisku), a bude i zvýšená paušální daň.

O kolik se zvýší paušální daň v roce 2024

Od 1. 1. 2024 se paušální daň zvýší ve všech 3 pásmech- Zvýšení bude od 745 Kč do 1290 Kč. Paradoxně se ale nejvíce zvýší paušální daň pro první pásmo (kde se platí nejméně).

Důvodem zvýšení, jsou vládní změny (konsolidační balíček), které přináší výrazné zvyšování odvodů na sociální pojištění.

 • Paušální daň I. pásmo 2024 = 7 498 Kč (zvýšení o 1290 Kč)
 • Paušální daň II. pásmo 2024 = 16 745 Kč (zvýšení o 745 Kč)
 • Paušální daň III. pásmo 2024 = 21 139 Kč (zvýšení o 1139 Kč)

Poznámka: Od 1. 1. 2024 se poměrně výrazně zvyšují i minimální odvody pro OSVČ. Minimální sociální pojištění pro OSVČ hlavní bude v roce 2024 zvýšeno na 3852 Kč, pro OSVČ vedlejší to bude 1413 Kč. Od ledna 2024 se zvýší i minimální zdravotní pojištění pro OSVČ na 2968 Kč.

Přihlášení k paušální dani je možné jenom do 10. ledna 2024

Pokud by chtěl nějaký podnikatel (OSVČ, živnostník) přejít na placení paušální daně, pak se může přihlásit pouze do 10. ledna 2024.

Pro paušální daň se totiž nejde rozhodnout kdykoliv během roku. Možné to jen na před začátkem roku a nejpozději do 10. 1. 2024

Naopak „odhlášení“ z paušální daně – pokud dochází k přerušení/ukončení podnikání, nebo pokud přestanou být splňovány podmínky, je možné kdykoliv.

Kdo může platit paušální daň při podnikání?

Pro možnost placení paušální daně, je stanoveno několik omezení:

 • Podnikatel nesmí být plátcem daně z přidané hodnoty (DPH)
 • Podnikatel nesmí mít registrační povinnost k DPH
 • Podnikatel může být identifikovaná osoba k DPH
 • Podnikatel nesmí být dlužníkem, se kterým bylo zahájeno insolvenční řízení

Paušální daň 3 pásma – do kterého pásma OSVČ spadá?

Paušální daň je rozdělena na 3 pásma (platí od začátku roku 2023). Pro jednotlivá pásma, jsou stanoveny odlišné platby (postupně se zvyšují, nejméně se platí u I. pásma, nejvíce u III. pásma).

Zařazení do konkrétního pásma paušální daně, se odvíjí od předchozích příjmů a dále i od výdajového paušálu.

 1. pásmo paušální daně 2024
 • Podnikatelé s příjmy do 1 miliónu korun (druh činnosti nehraje roli)
 • Podnikatelé s příjmy do 1,5 miliónu korun (pokud alespoň 75% příjmů spadá do výdajového paušálu 60% nebo 80%)
 • Podnikatelé s příjmy do 2 miliónů korun (pokud alespoň 75% příjmů spadá do výdajového paušálu 80%)
 • Paušální daň 2024 = 7 498 Kč
 1. pásmo paušální daně 2024
 • Podnikatelé s příjmy do 1,5 miliónu korun (druh činnosti nehraje roli)
 • Podnikatelé s příjmy do 2 miliónu korun (pokud alespoň 75% příjmů spadá do výdajového paušálu 60% nebo 80%)
 • Paušální daň 2024 = 16 745 Kč

III. pásmo paušální daně 2024

 • Podnikatelé s příjmy do 2 miliónu korun (druh činnosti nehraje roli)
 • Paušální daň 2024 = 27 139 Kč

Paušální daň 2024 – co zahrnuje jedna platba státu?

Paušální daň v sobě zahrnuje sociální (důchodové) pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu. Podnikatelé, tak nemusí řešit 3 různé platby, ale státu (Finančnímu úřadu) platí jenom jednu platbu (a stát už si to nějak „rozdělí“).

Paušální daň 2024 I. pásmo II. pásmo III. pásmo
Daň z příjmů 100 Kč 4 963 Kč 9 320 Kč
Pojistné na důchodové pojištění 4 430 Kč 8 191 Kč 12 527 Kč
Pojistné na zdravotní pojištění 2 968 Kč 3 591 Kč 5 292 Kč
Paušální daň 2024 7 498 Kč 16 745 Kč 27 139 Kč
Zvýšení 2024 +1 290 Kč +745 Kč +1 139 Kč

Paušální daň – musí se podávat daňové přiznání a přehled o příjmech?

Pokud se OSVČ rozhodne pro režim paušální daně v roce 2024 (přihlášení do 10. 1. 2024), pak bude v roce 2024 ještě podávat daňové přiznání (příjmy za rok 2023). V následujícím roce (2025) už ale nemusí podávat daňové přiznání.

To samé platí o pro přehled o příjmech z podnikání pro zdravotní pojišťovnu a pro ČSSZ. V roce 2024, by se ještě musel podat přehled o příjmech za rok 2023, v roce 2025 už se přehled o příjmech podávat nemusí.

Paušální daň – povinnost vést účetnictví nebo daňovou evidenci

S vedením účastnictví nebo daňové evidence, je to u paušální daně složitější. Tím, že OSVČ bude platit jenom paušální daň, tak nepotřebuje státu (Finančnímu úřadu) dokládat reálné náklady a příjmy (což ale nemusí, ani když uplatňuje náklady paušálem).

Podnikatel ale musí být schopen doložit, že splňuje podmínky pro dané pásmo – tj. příjem do určité hranice (do 1 miliónu, do 1,5 nebo 2 milióny korun), nebo že příjmy podléhají určitému výdajovému paušálu.

Podnikatel by tedy měl i nadále vést alespoň základní daňovou evidenci (základní přehled o příjmech a výdajích). To ale ve výsledku potřebuje i sám kvůli sobě, aby věděl, nakolik se mu paušální daň vyplatí.