V roce 2021 by se měl změnit výpočet výplaty. Daň z platu (15%) by se počítala bez superhrubé mzdy. To by znamenalo zvýšení čisté mzdy i o několik tisíc korun. Mezi další daňové změny pro rok 2021, patří i zvýšení základní daňové slevy a další. Soukromým, i státním zaměstnancům, by se tak od 1. 1. 2021, mohla podstatně zvýšit čistá výplata.

Kalkulačka: Výpočet čisté výplaty bez superhrubé mzdy v roce 2021

Od ledna 2021 by se mohl významně změnit výpočet čisté mzdy (výplaty v zaměstnání). Na konci listopadu 2020, byl v parlamentu schválen balíček daňových změn. Pokud budou tyto změny odsouhlaseny i v senátu a u prezidenta, pak by se v roce 2021, zvýšila čistá výplata u mnoha zaměstnanců i o několik tisíc korun.

Mezi hlavní změny, které prošly schválením v parlamentu, patří zrušení superhrubé mzdy, zvýšení daňové slevy, zrušení limitu pro daňový bonus, nebo i nový stravenkový paušál.

Největší dopady, na výpočet čisté mzdy v roce 2021, bude mít právě zrušení superhrubé mzdy a případné zvýšení daňové slevy na poplatníka (základní daňová sleva by se měla zvýšit o 250 Kč měsíčně).

Aktualizace 1. 1. 2021

Zákon vyšel ve sbírce zákonů 31. 12. 2020, většina změn tak definitivně platí již od 1. ledna 2021:

  • od 1. 1. 2021 dochází ke zrušení superhubé mzdy, nově se daň u výplaty bude počítat jen z hrubé mzdy
  • daň v roce 2021 bude 15% z hrubé mzdy (z částky nad 141 764 Kč to bude 23%)
  • od 1. 1. 2021 se zvyšuje základní daňová sleva na poplatníka o 3000 Kč (zvýšení se na 27 840 Kč za rok, tj. 2320 Kč měsíčně)
  • od 1. 1. 2022 se sleva na poplatníka zvýší opět o 3000 Kč (zvýšení na 30 840 Kč za rok)
  • změny výpočtu čisté mzdy se projeví od února 2021 (poprvé u výplaty za leden, výplata v lednu, která je za prosinec se počítá podle starých pravidel)
  • změny se týkají i příjmu z DPP nebo DPČ

Výpočet v kalkulačce je aktualizován podle podmínek platných od 1. 1. 2021

Nový výpočet výplaty v roce 2021

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, jak by se mohla zvýšit vaše výplata v roce 2021. Změny, které ale schválil parlament, nyní musí potvrdit i senát a prezident.

Nový výpočet v následující kalkulačce, je tedy zatím jen orientační (schválené daňové změny, ještě mohou být do začátku roku 2021, dále upraveny nebo i kompletně změněny).

Mzdová kalkulačka: Výpočet čisté výplaty bez superhrubé mzdy

Kalkulačka čistá mzda 2021
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta používaného k soukromým účelům:

Výpočet

Změna 2021: Výpočet čisté výplaty bez superhrubé mzdy

Již od roku 2008, se výpočet daně ze mzdy (z výplaty), provádí ze superhrubé mzdy. Takže daň, která se vypočítá z výplaty, není reálně 15% z hrubé mzdy, ale ve skutečnosti je to cca 20,1% hrubé mzdy.

Superhrubá mzda, totiž kromě samotné hrubé mzdy, zahrnuje i sociální a zdravotní pojištění, které za zaměstnance, zaplatí zaměstnavatele. Superhrubá mzda, je tak o 33,8% vyšší, než samotná hrubá výplata.

Při novém výpočtu daně bez superhrubé mzdy, by se daň (15%) spočítala jen z hrubé mzdy. Daň by tak byla ve výsledku o čtvrtinu nižší.

U zaměstnance s hrubou mzdou 20 000 Kč, to může znamenat snížení vypočítané daně o 1000 Kč. Při dvojnásobné mzdě (40 000 Kč), by se nově vypočítaná daň snížila, o cca 2000 Kč. O stejnou částku by se pak zvýšila čistá mzda.

Daň z výplaty bez superhrubé mzdy v roce 2021

Daň, kterou platí zaměstnanci z výplaty, by v roce 2021 byla:

  • Daň z výplaty v roce 2021 = 15% z hrubé mzdy (u platu do 141 746 Kč hrubého měsíčně)
  • U zaměstnanců s velmi vysokou mzdou (nad cca 141 746 Kč hrubého měsíčně), by se použila daň 23% (jen u částky nad 141 746 korun)

Zvýšení daňové slevy v roce 2021

Kromě samotného zrušení superhrubé mzdy, bylo v parlamentu schváleno i zvýšení daňové slevy. Základní daňová sleva (za zaměstnance), je aktuálně 24 840 Kč (v roce 2020). V roce 2021 by se mohla zvýšit na 27 840 Kč. A v roce 2020 o další 3000 Kč na 30 840 Kč.

Reálně by to znamenalo, že zaměstnanci, kteří mají u svého zaměstnavatele podepsán „růžový papír“ (prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob), by si každý měsíc z vypočítané daně odečetli částku 2320 Kč (o 250 Kč více než v roce 2020).

Pro mnoho zaměstnanců by se tím čistá výplata zvýšila o tuto částku.

O kolik se zvýší čistá výplata bez superhrubé mzdy v roce 2021

V následující tabulce se můžete podívat, o kolik se zvýší čistá mzda v roce 2021, pokud se bude výplata počítat bez superhrubé mzdy, a se zvýšenou daňovou slevou:

Tabulka: Zvýšení platů zaměstnanců (soukromých i státních) v roce 2021

Hrubá mzda Čistá mzda 2020 Čistá mzda 2021 Zvýšení 2021
15 000 Kč 12 405 Kč 13 350 Kč + 945 Kč
23 000 Kč 17 920 Kč 19 864 Kč + 1 944 Kč
27 000 Kč 20 670 Kč 22 824 Kč + 2 154 Kč
35 000 Kč 26 185 Kč 28 744 Kč + 2 559 Kč
40 000 Kč 29 630 Kč 32 444 Kč + 2 814 Kč
50 000 Kč 36 535 Kč 39 844 Kč + 3 309 Kč
60 000 Kč 43 425 Kč 47 244 Kč + 3 819 Kč
80 000 Kč 57 205 Kč 62 044 Kč + 4 839 Kč
100 000 Kč 71 000 Kč 76 844 Kč + 5 844 Kč
130 000 Kč 91 670 Kč 99 044 Kč + 7 374 Kč

Další změny v oblasti výpočtu výplaty v roce 2021

Od 1. 1. 2021, by se měla zvýšit i minimální mzda. A to o 600 Kč. V roce 2020 je minimální mzda 14 600 Kč. Od 1. 1. 2021, by měla být minimální mzda 15 200 Kč. Společně s minimální mzdou by se měla zvýšit i minimální zaručení mzda.

Poslanci také schválili nový stravenkový paušál. Ten by mohl znamenat, že zaměstnanec dostane namísto papírových stravenek, speciální příplatek k výplatě, ve výši až 1500 Kč měsíčně.

Tento příspěvek na stravování, by byl osvobozený od placení daní (a sociálního/zdravotního pojištění). A nevztahovala by se na něj ani exekuce.

Pro zaměstnance by to tedy fakticky znamenalo další zvýšení „čisté“ mzdy o 1500 Kč měsíčně. I když prakticky, by to nebyla až tak velká změna, protože řada zaměstnanců nyní dostává srovnatelnou částku v podobě stravenek. Rozdíl by byl hlavně v tom, že u stravenek jste dosti omezeni tím, kde a na co, je můžete použít. U příplatku k výplatě by bylo jedno, za co peníze navíc utratíte.