Od začátku roku 2024, začíná platit několik změn, které mohou mít vliv na výpočet výplaty (čisté mzdy) v zaměstnání. Zvyšuje se minimální mzda (a částečně i minimální zaručená mzda), zvyšuje se minimální zdravotní pojištění, nebo i limit pro odvody pojištění u dohody DPP.

Kalkulačka: Výpočet čisté výplaty (čisté mzdy) v roce 2024

Od začátku roku 2024, začíná platit několik změn, které mohou mít vliv na výpočet výplaty (čisté mzdy) v zaměstnání. Zvyšuje se minimální mzda (a částečně i minimální zaručená mzda), zvyšuje se minimální zdravotní pojištění, nebo i limit pro odvody pojištění u dohody DPP.

Další velkou změnou, je placení nemocenského pojištění. Od ledna 2024, se bude zaměstnancům (včetně těch kdo pracují na dohodu DPP a DPČ), strhávat ze mzdy nemocenské pojištění. Bude to 0,6% z hrubé mzdy. U průměrné výplaty to vychází na cca 240 Kč za měsíc, které si navíc vezme stát.

Menší část zaměstnanců s nadprůměrným příjmem, také bude platit vyšší daně. V roce 2024, se bude zvýšená daň 23%, platit již od trojnásobku průměrné mzdy (z toho, co je nad 131 901 Kč). Ruší se i některé daňové slevy, nebo se omezí stravenky a další zaměstnanecké benefity (příspěvky na vzdělání, kulturu nebo sport).

Mzdová kalkulačka: Výpočet čisté výplaty (čisté mzdy) v roce 2024

Kalkulačka čistá mzda 2024
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Druh služebního auta
Výpočet

Sociální a zdravotní pojištění  v roce 2024

Od ledna 2024, začíná platit vládní úsporný balíček, který pro zaměstnance znamená zvýšení povinných odvodů. Nově se kromě důchodového pojištění (6,5%) a zdravotního pojištění (4,5%), bude platit i nemocenské pojištění (0,6%).

Nemocenské pojištění, se z výplaty odvádělo již dříve – do roku 2008, se z výplaty sráželo 1,1% na nemocenské pojištění. Od roku 2008 do konce roku 2023, platil nemocenské pojištění jenom zaměstnavatel (nejprve to bylo 2,3%, v roce 2019 se to snížilo na 2,1%).

V roce 2024, si budou na nemocenskou přispívat i všichni zaměstnanci. A to včetně těch, kdo pracují na dohodu DPP (pokud mají příjem nad 10000 Kč), nebo na dohodu DPČ (pokud mají příjem od 4000 Kč).

Kolik je daň z výplaty v roce 2024?

Daň, kterou platí zaměstnanci z výplaty, je v roce 2024:

  • Daň z výplaty v roce 2024 = 15% z hrubé mzdy (u platu do 131 901 Kč hrubého měsíčně)
  • U zaměstnanců s velmi vysokou mzdou (nad 131 901 Kč hrubého měsíčně), by se použila daň 23% (jen u částky nad 131 901 korun)

Daňové slevy v roce 2024

V roce 2024, se ruší některé daňové slevy pro zaměstnance:

  • Od 1. 1. 2024 se ruší školkovné (daňová sleva za umístění dítěte ve školce), v roce 2023 to bylo maximálně 17 300 Kč
  • Od 1. 1. 2024 se ruší daňová sleva na studenta, v roce 2023 to bylo 4020 Kč za rok (335 Kč měsíčně)
  • V roce 2024, bude nárok na daňovou slevu za manželku (nebo manžela), jenom pokud bude pečovat o dítě do 3 roků

Od začátku roku, se také zvyšuje minimální příjem, při kterém je nárok na daňový bonus. Nárok je při příjmu ve výši nejméně šestinásobek minimální mzdy.

Daňové slevy 2024 Roční sleva Měsíční sleva
Daňová sleva na poplatníka 30 840 Kč 2 570 Kč
Daňová sleva pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Daňová sleva na manželku 24 840 Kč
Daňová sleva na manželku ZTP/P 49 680 Kč
Daňová sleva pro invaliditu (I. a II. stupeň) 2 520 Kč 210 Kč
Daňová sleva pro invaliditu (III. stupeň) 5 040 Kč 420 Kč
Daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 22 320 Kč 1 860 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě (a všechny další děti) 27 840 Kč 2 320 Kč
Daňové zvýhodnění na první dítě ZTP/P 30 408 Kč 2 534 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP/P 44 640 Kč 3 720 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě ZTP/P (a všechny další děti) 55 680 Kč 4 640 Kč

Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024, se bude zvyšovat i minimální mzda (a zaručená mzda). Vláda plánuje, že do roku 2028, se minimální mzda postupně zvýší na 45% – 50% průměrné mzdy.

V roce 2024, by se měla minimální výplata zvýšit na cca 41 – 42% průměrné mzdy. Ministerstvo práce a sociálních věcí, prosadilo zvýšení „minimálky“ o 1600 Kč:

  • Minimální hrubá mzda bude 18 900 Kč hrubého měsíčně
  • Minimální hodinová mzda bude 112,50 Kč
  • Zvýší se zaručená mzda pro skupinu prací 1, 2 a 3 – zvýšení o 1600 Kč
  • Zvýší se zaručená mzda pro skupinu prací 8  – zvýšení o 3200 Kč

Během roku 2024, by se také měla projednat novela zákoníku práce, která by zavedla pravidelnou valorizaci minimální mzdy. Tak aby došlo ke zvýšení na 45 – 50% průměru. A aby se i v budoucnu minimální plat pravidelně valorizoval při vysoké inflaci.