I v roce 2022 by se měl změnit výpočet výplaty. Daň z platu (15%)se počítá bez superhrubé mzdy. Od 1.1.2022 se zvyšuje daňová sleva na poplatníka o 3000 Kč za rok (o 250 Kč měsíčně). Zvyšuje se i minimální mzda (na 16 200 Kč v roce 2022) nebo i minimální zaručená mzda.

Kalkulačka: Výpočet čisté výplaty bez superhrubé mzdy v roce 2022

Od ledna 2022, se opět mění výpočet čisté mzdy. K velké změně, došlo v předchozím roce 2021, kdy se zrušila superhrubá mzda, a nově se tak daň začala počítat jen na základě hrubé mzdy. To znamenalo zvýšení čisté mzdy pro většinu zaměstnanců (soukromých i státních). minimálně o několik stovek korun, leckdy i o několik tisíc korun.

V roce 2022, ve výpočtu čisté mzdy, sice k tak dramatickým změnám nedochází, i tak je zde ale několik novinek.

Nový výpočet výplaty v roce 2022

V roce 2022, se může některým zaměstnancům zvýšit čistá mzda. Od začátku roku 2022, se zvyšuje minimální a minimální zaručená mzda. Dochází také ke zvýšení platů u některých státních zaměstnanců. Kromě toho, se od 1. 1. 2022, zvyšuje i daňová sleva pro zaměstnance (za poplatníka), nebo se ve výpočtu výplaty projeví i zvýšení daňové slevy za dítě (ke zvýšení došlo již v polovině roku 2021, ve výpočtu čisté mzdy se to ale projeví až v roce 2022).

  • Od 1. 1. 2022, se zvyšuje minimální mzda na 16 200 Kč
  • Od 1. 1. 2022, se zvyšuje minimální zaručená mzda – ta je od 16 200 Kč do 32 400 Kč (podle profese)
  • Od 1. 1. 2022, se zvyšují platy u některých státních zaměstnanců
  • Od 1. 1. 2022, se zvyšuje základní daňová sleva na poplatníka o 3000 Kč za rok (o 250 Kč měsíčně)
  • Došlo ke zvýšení daňové slevy za druhé dítě a třetí dítě

Mzdová kalkulačka: Výpočet čisté výplaty bez superhrubé mzdy a změny v roce 2022

Kalkulačka čistá mzda 2022
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Výpočet

Změna 2021: Výpočet čisté výplaty bez superhrubé mzdy

Již od roku 2008, se výpočet daně ze mzdy (z výplaty), provádí ze superhrubé mzdy. Takže daň, která se vypočítá z výplaty, není reálně 15% z hrubé mzdy, ale ve skutečnosti je to cca 20,1% hrubé mzdy.

Superhrubá mzda, totiž kromě samotné hrubé mzdy, zahrnuje i sociální a zdravotní pojištění, které za zaměstnance, zaplatí zaměstnavatele. Superhrubá mzda, je tak o 33,8% vyšší, než samotná hrubá výplata.

Při novém výpočtu daně bez superhrubé mzdy, by se daň (15%) spočítala jen z hrubé mzdy. Daň by tak byla ve výsledku o čtvrtinu nižší.

U zaměstnance s hrubou mzdou 20 000 Kč, to může znamenat snížení vypočítané daně o 1000 Kč. Při dvojnásobné mzdě (40 000 Kč), by se nově vypočítaná daň snížila, o cca 2000 Kč. O stejnou částku by se pak zvýšila čistá mzda.

Daň z výplaty bez superhrubé mzdy v roce 2022

Daň, kterou platí zaměstnanci z výplaty, by v roce 2022 byla:

  • Daň z výplaty v roce 2022 = 15% z hrubé mzdy (u platu do 155 644 Kč hrubého měsíčně)
  • U zaměstnanců s velmi vysokou mzdou (nad cca 155 644 Kč hrubého měsíčně), by se použila daň 23% (jen u částky nad 155 644 korun)

Zvýšení daňové slevy v roce 2022

Společně se zrušením superhrubé mzdy v roce 2021, se zvyšovala i základní daňová sleva o 3000 Kč za rok (o 250 Kč měsíčně). Ke stejnému zvýšení, dochází i od začátku roku 2022. Základní daňová sleva se zvýší z 27840 Kč na 30 840 Kč (tj. zvýšení opět o 3000 Kč; tj. 250 Kč měsíčně).

Reálně by to znamenalo, že zaměstnanci, kteří mají u svého zaměstnavatele podepsán „růžový papír“ (prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob), by si každý měsíc z vypočítané daně odečetli částku 2570 Kč (o 250 Kč více než v roce 2021). Pro mnoho zaměstnanců by se tím čistá výplata zvýšila o tuto částku.

V roce 2022, se při výpočtu čisté mzdy, také projeví zvýšení daňové slevy na druhé a třetí dítě, ke kterému došlo již v polovině roku 2021.

Další změny v oblasti výpočtu výplaty v roce 2022

Od 1. 1. 2022, by se měla zvýšit i minimální mzda. A to o 1000 Kč. V roce 2021 je minimální mzda 15 200 Kč. Od 1. 1. 2022, by měla být minimální mzda 16 200 Kč. Společně s minimální mzdou by se měla zvýšit i minimální zaručená mzda.

Kromě toho, by se některým státním zaměstnancům, měl zvýšit plat. Původně bylo sice navrhováno plošné zvýšení všem státním zaměstnancům. Platy ve státní sféře, se měly plošně zvýšit o minimálně 1000 Kč. Toto plošné zvýšení, ale nakonec nebylo schváleno. Platy se tak budou zvyšovat jen některým státním zaměstnancům (zdravotnictví, školství, atp.).