Přídavky na bydlení pro důchodce, se vypočítají stejně, jako u všech ostatních. Na doplatek na bydlení, může být nárok i v domově důchodců, nebo při bydlení na ubytovně, na chatě nebo chalupě. Příspěvek na bydlení i doplatek na bydlení se vyřizuje na Úřadu práce.

Kalkulačka příspěvek na bydlení a nárok na doplatek na bydlení pro důchodce 2024

Každý člověk, který zaplatí za bydlení více než 30% svého čistého příjmu, si může na Úřadu práce požádat o příspěvek na bydlení. Pokud budou splněny požadované podmínky, tak mu stát může zaplatit až 70% z nájmu.

Platí to i pro důchodce. I oni mohou mít nárok na příspěvek na bydlení, pokud za nájem, za elektřinu nebo plyn (nebo další výdaje spojené s bydlením) platí více než cca 1/3 ze svého důchodu.

Když má někdo jenom velmi nízký důchod, a musí platit vysoký nájem, tak mu někdy po zaplacení nájmů nezůstanou skoro žádné peníze.

V takovém případě, může být nárok i na další sociální dávky, jako je příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Na doplatek na bydlení může být nárok i v domově pro seniory.

Kolik jsou přídavky na bydlení pro důchodce v roce 2024?

Výpočet přídavku na bydlení, se provádí individuálně pro každou domácnost (pro každého žadatele o tuto sociální dávku).

Jestli vůbec bude nárok na příspěvek na bydlení, a kolik dostanete od Úřadu práce v roce 2024, závisí především na těchto faktorech:

  • Jestli bydlíte v nájmu, v podnájmu, ve vlastním domě nebo v domově pro seniory
  • Jestli bydlíte sám/sama, nebo s manželem/manželkou či nějakými dalšími osobami
  • Kolik platíte za bydlení (nájem, plyn, elektřina, odvoz odpadu, různé služby jako úklid společných prostor v domě, společná TV anténa, apod.)
  • Kde bydlíte (velikost města/obce/vesnice)

Obecně platí, že příspěvek se vyplácí maximálně do výše normativních nákladů na bydlení (což je například pro jednu osobu v Praze v nájmu 16 729 Kč).

Současně ale platí, že Úřad práce vám jako přídavek na bydlení dá maximálně to, kolik skutečně platíte za bydlení (pokud by byl nájem jenom 10 tisíc korun, tak příspěvek na bydlení nemůže být více).

Od skutečně zaplacených nákladů na bydlení, se odečítá 30% z vašeho čistého příjmu (a příspěvek na bydlení je tedy maximálně 70% z nákladů na bydlení; 100% to může být, jenom pokud byste byli úplně bez příjmu, nebo pokud by byl nárok i na doplatek na bydlení).

Výpočet příspěvku na bydlení, je tedy složitější. Pokud by vás zajímalo, na kolik by vám vycházely dávky na bydlení, tak si to můžete sami spočítat v následující kalkulačce.

Kalkulačka – výpočet, kolik jsou přídavky na bydlení v roce 2024

Pro výpočet příspěvku na bydlení, je nutné zadat několik údajů. Výpočet je stejný jak pro důchodce, tak i pro všechny ostatní žadatele o tuto sociální dávku. Výpočet v této kalkulačce je pouze orientační.

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2024
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Kdy má důchodce nárok i na doplatek na bydlení?

Kromě příspěvku na bydlení, ale může být někdy nárok i na další sociální dávku – doplatek na bydlení.

Na doplatek na bydlení, může být nárok, pokud senior bydlí v domově pro důchodce.

V takovém případě totiž není nárok na příspěvek na bydlení (nárok je jenom v nájmu, v družstevním bytě, nebo při bydlení ve vlastním).

V domově pro seniory (nebo například i při bydlení na nějaké ubytovně), může být nárok na doplatek na bydlení.

Na doplatek na bydlení, může být nárok i v případě, že má důchodce nárok na příspěvek na bydlení, ale po zaplacení nákladů spojených s bydlením, mu nezůstává moc peněz.

Pokud by po zaplacení bydlení zůstalo méně, než kolik je životní minimum, tak může být nárok na příspěvek na živobytí a případně i doplatek na bydlení.

Životní minimum pro důchodce, vychází v roce 2024 na 4 860 Kč (platí, když důchodce žije sám) nebo to vychází na 8 510 Kč pro dva důchodce ve společné domácnosti.

Nebo to může vycházet i jinak, pokud by důchodce sdílel domácnost s více osobami (viz kalkulačka pro výpočet životního minima 2024).

Kolik je doplatek na bydlení v roce 2024

S výpočtem doplatku na bydlení, je to ještě o něco složitější, než s výpočtem příspěvku na bydlení. U příspěvku na bydlení, se posuzují skutečně zaplacené náklady a normativní náklady na bydlení.

Při výpočtu doplatku na bydlení, se posuzuje i oprávněnost/přiměřenost toho, co platíte za bydlení.

Úřad práce, stanovuje místně obvyklé nájemné. A pokud platíte více, než kolik by mělo být běžné pro danou lokalitu, tak se to při výpočtu nezohlední (doplatek by se vypočítal z částky, kterou stanoví Úřad práce).

Pro vyřízení doplatku na bydlení, je také nutné nejprve požádat o přídavky na bydlení a o příspěvek na živobytí. Oboje se vyřizuje na místním Úřadu práce.

Zatímco příspěvek na bydlení, může být klidně i deset tisíc korun nebo i více, u doplatku na bydlení je to méně (někdy to vychází jenom na několik stovek korun).

  • Průměrná výše příspěvku na bydlení = 6 244 Kč
  • Průměrná výše doplatku na bydlení = 5 385 Kč

Kdy je nárok na doplatek na bydlení?

Na doplatek na bydlení, může být nárok při bydlení v nájmu, v podnájmu, při bydlení na ubytovně, při bydlení ve vlastním domě, při bydlení v družstevním bytě.

Na doplatek může být nárok i v případě, že byt nebo dům užíváte na základě věcného břemene. A nárok může být i při bydlení na chatě či chalupě.

Na doplatek je nárok i v sociálním pobytovém zařízení, jako je například domov pro seniory („domov důchodců“).