V ČR je momentálně asi 2,5 miliónu lidí nárokem na důchod. Průměrný starobní důchod je přes 20 tisíc korun. Asi 10 tisíc důchodců má důchod dokonce přes 40 tisíc korun. Stále jsou ale velké rozdíly mezi důchodem muže a důchodem ženy. Minimální důchod je v roce 2024 jenom 5 200 Kč.

Kolik je průměrný důchod v ČR 2024 – starobní, invalidní, vdovský, předčasný

Důchody, se během posledních několika roků poměrně rychle zvyšovaly. Aktuální průměrný důchod se už dostal na polovinu průměrné mzdy. A mohlo to být i více. Vláda (a poté i Ústavní soud), ale rozhodli o snížené valorizaci.

V ČR je aktuálně cca 2,4 miliónu lidí, co berou starobní důchod (resp. cca 740 tisíc z toho má jenom předčasný důchod). Aktuálně má už více než 1,4 miliónů penzistů důchod vyšší než 20 000 Kč.

Průměrná mzda v ČR je cca 43 000 Kč. Což je ale průměrná hrubá mzda, kdežto u důchodů se jedná o čistý příjem. Čistá mzda, vypočítaná z hrubé mzdy ve výši 43 tisíc korun vychází na cca 34 tisíc korun (při započítání základní daňové slevy).

Kolik je průměrný starobní důchod v ČR v roce 2024

Budeme-li vycházet z údajů ČSZZ, a z toho kolik byla lednová valorizace (důchody se zvýšily o 360 Kč od 1. 1. 2024), pak průměrná výše důchodů vychází takto:

 • Průměrný starobní důchod 2024 = 20 624 Kč
 • Průměrný starobní důchod muž = 21 905 Kč
 • Průměrný starobní důchod žena = 19 423 Kč

Průměrná čísla, mají ale jenom omezenou vypovídací hodnotu. Například i z toho důvodu, že v ČR je momentálně cca 100 důchodců, co má důchod nad 70 000 Kč, seniorů s důchodem nad 40 000 Kč měsíčně je cca 10 tisíc. A to pak průměrná čísla dosti deformuje.

Jiný pohled nabízí následující údaje – nejvíce důchodů je v rozmezí od 20 do 23 tisíc korun měsíčně:

 • 263 641 důchodců má penzi od 20 000 Kč do 20 999 Kč
 • 269 972 důchodců má penzi od 21 000 Kč do 21 999 Kč
 • 243 678 důchodců má penzi od 22 000 Kč do 22 999 Kč

Kolik je minimální důchod v ČR v roce 2024?

Na opačné straně, ale stojí minimální důchody. Ten kdo si půjde důchod vyřizovat v roce 2024, bude mít nárok na zvýšený minimální důchod:

 • Minimální důchod od 1. 1. 2024 = 5 170 Kč

Lehce přes 5 tisíc korun jako důchod na celý měsíc opravdu není mnoho. Jednou ze změn, kterou by měla přinést připravovaná důchodová reforma, je zvýšení minimální penze na zhruba dvojnásobnou částku (pokud by tato změna platila už nyní, pak by minimální důchod vycházel na cca 10 400 Kč).

Z historických důvodů je v ČR poměrně hodně lidí, co mají dosti nízký důchod. Minimální penzi bere asi 10 000 lidí. A cca 100 tisíc lidí má důchod do 12 tisíc korun měsíčně.

Kolik je průměrný předčasný důchod v roce 2024

Přibližně 730 tisíc lidí, momentálně bere předčasný důchod. To zhruba jedna třetina všech penzistů.

Předčasné důchody jsou nižší, než řádné starobní penze (a tento rozdíl zůstává po celý zbytek důchodu):

 • Průměrný předčasný důchod 2024 = 18 927 Kč
 • Průměrný předčasný důchod muž = 20 159 Kč
 • Průměrný předčasný důchod žena = 17 761 Kč

Ještě donedávna nebyl rozdíl mezi předčasným a řádným důchodem až tak velký (záleželo na tom, o kolik roků dříve šel důchodce do penze).

Minulý rok se ale změnily podmínky pro nárok na předčasný důchod. A tato změna zahrnovala i snížení předčasných důchodů (pro nové důchodce).

Kolik je průměrný invalidní důchod v roce 2024

Invalidní důchody jsou rozděleny do 3 stupňů, podle toho, nakolik je invalidní důchodce schopen vykonávat nějakou pracovní činnost.

Obecně se dají invalidní důchody rozdělit na částečné (I. a II. stupeň), kdy je možné alespoň omezeně pracovat. A úplné invalidní důchody (III. stupeň), kdy obvykle není možná žádná pracovní činnost. Od toho se pak odvíjí i výše důchodu:

 • Průměrný invalidní důchod stupeň I. = 10 045 Kč
 • Průměrný invalidní důchod stupeň II. = 11 772 Kč
 • Průměrný invalidní důchod stupeň III. = 17 374 Kč

U invalidních důchodů, jsou podobné rozdíly mezi tím, kolik bere žena a kolik bere muž (jako u starobních a předčasných důchodů).  V následující tabulce se můžete podívat na průměrnou výši důchodu pro muže a pro ženu, ve vztahu ke stupni invalidity:

Invalidní důchod Průměrný důchod muž Průměrný důchod žena
stupeň I. 10 383 Kč 9 779 Kč
stupeň II. 12 140 Kč 11 428 Kč
stupeň III. 17 775 Kč 16 892 Kč

Kolik je průměrný vdovský a vdovecký důchod v roce 2024

Vdovský nebo vdovecký důchod, může být pobírán buď samostatně, nebo v kombinaci se starobním či invalidním důchodem.

Následující údaj o průměrném důchodu se týká případů, kdy je vdovský nebo vdovecký důchod vyplácen samostatně:

 • Průměrný vdovský důchod 2024 = 13 084 Kč
 • Průměrný vdovecký důchod 2024 = 11 889 Kč

Zde jsou naopak nižší důchody, které berou muži (vdovecký důchod, se vypočítá z důchodu ženy, a ženy mají obvykle nižší důchody). Vdovský důchod (ten bere žena, a který se vypočítá z důchodu muže, je vyšší).

Kolik je průměrný sirotčí důchod v roce 2024

Posledním typem důchodu, na který může být nárok, je sirotčí důchod. I tento důchod může být vyplácen samostatně, nebo v kombinaci s invalidním důchodem. Případně může být nárok na sirotčí důchod po obou rodičích.

Následující průměrná částka, se týká sirotčího důchodu vypláceného samostatně po jednom rodiči:

 • Průměrný sirotčí důchod 2024 = 10 628 Kč

Zvýšení a valorizace důchodů v roce 2024

Všechny důchody (starobní, předčasné, vdovské, vdovecké, invalidní nebo sirotčí), se na začátku roku zvýšily o 360 Kč (lednová valorizace).

Vzhledem k tomu, že se v roce 2024 očekává uklidnění inflace (a také vzhledem ke změně podmínek pro valorizace), je dosti pravděpodobné, že během roku 2024 se už důchody nebudou zvyšovat.

Další zvýšení důchodů (pravidelná valorizace), bude zase až od ledna 2025. To by se měla zvýšit základní i procentní složka důchodu.

O kolik se budou v roce 2025 zvyšovat důchody, se ale zatím nedá říci. Bude záležet na inflaci, a na tom jak poroste průměrná mzda v ČR.