Na přídavky na bydlení, je nárok při bydlení v nájmu, v podnájmu, v družstevním bytě, nebo i u osobního vlastnictví. Od ledna 2024, došlo ke změně podmínek. Pro řadu domácností, dochází i ke zvýšení příspěvku, na který mohou mít nárok (průměrná výše příspěvku je v roce 2024 ve výši 6 400 Kč měsíčně).

Výpočet zvýšení příspěvku na bydlení 2024 – kolik jsou přídavky na bydlení?

Zajímalo by vás, kolik vám může stát přidat, jako příspěvek na bydlení? Od začátku roku 2024, platí nové tabulky normativních nákladů na bydlení (došlo ke snížení o 1400 – 2800 Kč).

Došlo i ke změně podmínek a bylo zrušeno i mimořádné zvýšení pro aktuální kalendářní rok. Od ledna 2024, může mít na přídavky nárok méně domácností, nebo může dojít i ke snížení vyplácených dávek.

Pro většinu domácností, by se ale nic měnit nemělo. Kdo měl na přídavky nárok v minulém roce, ten na ně s největší pravděpodobností může mít nárok i letos.

Kolik je příspěvek na bydlení v roce 2024?

Podle aktuálních statistik Úřadu práce, dostává příspěvek na bydlení, přibližně 266 tisíc rodin (domácností).

Průměrná výše příspěvku je aktuálně cca 6 400 Kč. V roce 2024, se průměrná částka zvýšila o cca 2 400 Kč (meziroční srovnání).

Výše příspěvku, je ale vypočítána individuálně, zvlášť pro každého žadatele (není jedna univerzální částka, jako u přídavků na dítě, nebo u jiných sociálních dávek). Konkrétní částka, se vypočítá na základě několika různých faktorů.

Roli hraje druh bydlení (nájem, podnájem, družstevní byt, bydlení ve vlastním, apod.). O konkrétní částce, rozhoduje i lokalita (velikost města/obce) nebo počet osob, které v bytě bydlí.

Nejdůležitější jsou ale skutečné náklady na bydlení (to co skutečně platíte za nájem, služby a energie), a jaké jsou příjmy (průměrný čistý měsíční příjem všech osob, které společně bydlí).

Maximální částka, kterou je možné dostat, je omezena tím, jaké jsou normativní náklady na bydlení (resp. kolik jsou skutečné náklady na bydlení).

Velmi zjednodušeně se dá říci, že při splnění podmínek, vám stát přidá na bydlení částku, která se vypočítá: skutečné náklady na bydlení – mínus 30% čistého příjmu = výsledek je příspěvek na bydlení.

Kalkulačka: Výpočet příspěvku na bydlení – změny od ledna 2024

Od ledna 2024, platí nové podmínky pro výpočet příspěvku na bydlení (ruší se paragraf 26a, je i řada meších změn, jako například prodloužení nároku na příspěvek při bydlení na chatě nebo chalupě, apod.).

Od 1. 1. 2024, také platí nové tabulky normativních nákladů na bydlení. Letos nebyla schválena pravidelná valorizace a současně se ruší i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení (platilo v roce 2022 a 2023 kvůli inflaci a vysokým cenám u elektřiny a plynu).

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2024
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Kdo má nárok na přídavky na bydlení? Jaké jsou podmínky v roce 2024?

Aktuálně dostává příspěvek na bydlení, asi 270 tisíc domácností. A podle teoretických výpočtů, by na tuto sociální dávku, mohlo mít nárok podstatně více lidí.

Podle odhadu Úřadu práce, splňuje podmínky pro nárok na přídavky na bydlení, dalších minimálně cca 300 tisíc domácností.

Mnoho lidí se ale domnívá, že podmínky pro nárok na podporu od státu jsou velmi přísné, nebo že vyřízení příspěvku na bydlení, znamená příliš mnoho starostí.

Podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení:

 • Nárok na příspěvek vzniká v případě, že jsou náklady na bydlení vyšší než 30% čistého příjmu
 • Nárok na příspěvek je při bydlení v nájmu, nebo při podnájmu celého bytu
 • Příspěvek na bydlení je možné žádat i u bytů/domů v osobním vlastnictví (někdy i u chaty nebo chalupy)
 • Nárok je i u družstevních bytů, nebo při bydlení na základě věcného břemene
 • Podmínkou nároku na přídavky, je doložení skutečně zaplacených nákladů na bydlení
 • Podmínkou nároku na přídavky, je doložení příjmů
 • Příjmy a náklady se dokládají 2x za rok (leden a červenec)
 • U online žádosti, si většinu věcí, ověří Úřad práce sám z různých databází

Vyřízení žádosti o příspěvek na bydlení, se velmi zjednodušilo

Podmínky pro nárok na sociální dávky na bydlení, ale nejsou zase tak přísné. A vyřízení příspěvku se od minulého roku značně zjednodušilo.

Ano, dříve žádost o příspěvek na bydlení, znamenala veliké „byrokratické peklo“ (bylo nutné dostat až 20 různých potvrzení a formulářů).

Od minulého roku, je ale možné vyřídit vše poměrně jednoduše, jen přes internet. Není ani potřeba chodit osobně na Úřad práce. A ve většině případů, se to obejde i bez papírových potvrzení.

O příspěvek na bydlení si může požádat majitel bytu (osobní vlastnictví) nebo ten kdo má platnou nájemní smlouvu (nájem nebo podnájem). Případně je nárok i v dalších případech.

Náklady na bydlení – co se počítá do nákladů u příspěvku na bydlení?

Mezi náklady na bydlení, se počítají především ty skutečně zaplacené. Pouze u bytů v osobním vlastnictví (nebo u družstevních bytů), jsou stanoveny paušální náklady, které zohledňují výdaje spojení s údržbou nemovitosti (ty se v žádosti započítají automaticky, není potřeba zadávat).

Mezi náklady na bydlení se počítá především:

 • Zaplacený nájem
 • Zaplacené energie (plyn, elektřina, voda, teplo, apod.)
 • Zaplacené služby (odvoz odpadů, úklid společných prostor, výtah, společná anténa, apod.)

Mezi náklady na bydlení se nepočítá:

 • Splátky hypotéky, nebo jiného úvěru na bydlení
 • Příspěvek do fondu oprav, nebo jiné výdaje spojené s údržbou/rekonstrukcí
 • Poplatky za telefon, internet nebo kabelovou televizi; nepočítá se ani televizní a rozhlasový poplatek
 • Platby za pevná paliva (uhlí, dřevo, apod.), ty se započítají paušální částkou

Jaké příjmy se počítají pro nárok na příspěvek na bydlení?

Při výpočtu nároku na příspěvek na bydlení a částky, kterou můžete od státu dostat, hrají velkou roli i příjmy.

Započítávají se příjmy všech osob, které v bytě bydlí:

 • Není až tak podstatné, kde mají trvalé bydliště, rozhodující je to, kde skutečně bydlí
 • Nepočítají se příjmy dětí (z nějaké brigády, placené praxe, apod.)

Mezi příjmy u příspěvku na bydlení se počítá především:

Mezi příjmy se nepočítají:

 • Některé sociální dávky (například dávky hmotné nouze)
 • Daňový bonus na dítě
 • Příjmy nezletilých či nezaopatřených dětí (děti případně až do 26 roků)

Kompletní přehled všech příjmů, které mohou ovlivnit nárok na příspěvek na bydlení, je možné najít v paragrafu 5, zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb. (viz zde).