Životní a existenční minimum je v roce 2024 stejné, jako v minulém roce. Pro jednotlivce je životní minimum 4860 Kč (existenční minimum je nižší, jedná se o 3130 Kč). Podle toho, kolik je životní minimum pro rodinu (více osob ve společné domácnosti) a kolik jsou příjmy, může být nárok na různé sociální dávky.

Sociální dávky 2024: Kdo má nárok na životní minimum od Úřadu práce a kolik?

Životní minimum je částka, která je stanovena zákonem (a příslušnými nařízeními vlády). Pokud je někdo bez příjmu (nebo má jen nízký příjem), pak může mít nárok na různé sociální dávky.

Může se jednat o běžné sociální dávky, jako jsou například přídavky na dítě nebo příspěvek na bydlení.

Nebo to mohou být i dávky pomoci ve hmotné nouzi, jako je například příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádná okamžitá pomoc, pro lidi ve hmotné nouzi.

Kolik je životní minimum a existenční minimum v roce 2024?

Kolik je životní minimum, je určeno zákonem (zákon o životním a existenčním minimum, zákon číslo 110/2006 Sb.). A dále i nařízením vlády o zvýšení částek životního a existenčního minima (aktuálně se jedná o nařízení číslo 436/2022 Sb.).

Životní minimum se obvykle zvyšuje, pokud je vyšší inflace. V minulém roce (2023), se životní a existenční minimum zvyšovalo na začátku roku(od 1. ledna 2023). V roce 2024, je životní a existenční minimum stejné, jako v minulém roce:

  • Životní minimum pro jednotlivce v roce 2024 = 4 860 Kč
  • Existenční minimum pro jednotlivce v roce 2024 = 3 130 Kč

Kolik je životní minimum pro rodinu v roce 2024

Při posuzování nároku na některou ze sociálních dávek, se obvykle posuzuje více osob (v rodině nebo ve společné domácnosti).

Pro výpočet celkového životního minima, se používají částky (v následující tabulce), které zohledňují počet dospělých osob (resp. osob, které nejsou nezaopatřeným dítětem). A také počet dětí a jejich věk.

Životní minimum pro rodinu 2024
První osoba v domácnosti 4 470 Kč
Druhá (a další) osoba v domácnosti (*) 4 040 Kč
Dítě do 6 roků 2 480 Kč
Dítě od 6 do 15 roků 3 050 Kč
Dítě do 26 roků (**) 3 490 Kč

(*) vztahuje se na další dospělé osoby v rodině (ve společné domácnosti), nebo i na osoby, které již nejsou zaopatřeným dítětem (což může být i nezletilé dítě, které ukončilo povinnou školní docházku, a pracuje, nebo i z jiných důvodů už není nezaopatřeným dítětem)

(**) vztahuje se na starší děti, které dále pokračují ve studiu (na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole, atd.), nebo které jsou i z dalších důvodů, dále považovány za nezaopatřené dítě

Kalkulačka: Výpočet životního minima pro rodinu (více osob ve společné domácnosti) v roce 2024

Pro výpočet životního minima rodiny (životní minimum pro více osob ve společné domácnosti, které se pro účely sociálních dávek posuzují společně), zadejte celkový počet osob, a u dětí i jejich věk.

Kalkulačka životní minimum od 1. 1. 2024
Jednotlivec nebo rodina?
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Jednotlivec - 4860 Kč
První osoba - 4470 Kč
Dalsi osoby - 4040 Kč
Děti do 6 roků
2480 Kč
Děti od 6 do 15 roků
3050 Kč
Děti od 15 do 26 roků
3490 Kč
Výpočet

Kdo má nárok na životní minimum od Úřadu práce?

Pokud má někdo jen nízký příjem, nebo je dokonce bez příjmu, pak může mít nárok na sociální dávky. Jednou ze sociálních dávek je i příspěvek na živobytí (doplatek do životního minima).

Lidé, kteří jsou ve hmotné nouzi (jejich příjem je nižší než životní nebo existenční minimum), mohou mít nárok na příspěvek, aby jim po zaplacení nákladů na bydlení, zůstalo alespoň životní minimum (resp. částka na živobytí).

Příspěvek na živobytí (životní minimum), je určen na zaplacení základních výdajů – za jídlo, hygienické potřeby nebo oblečení. Zaplacení výdajů spojených s bydlení, řeší jiné sociální dávky (příspěvek na bydlení nebo doplatek na bydlení).

Výpočet příspěvku na živobytí je složitější. Vychází se z toho, kolik je životní nebo existenční minimum. Ve většině případů, je nárok právě na životní minimum. Pouze v některých případech, je nárok „jenom“ na existenční minimum (které je nižší).

Na existenční minimum, mají nárok ti, kdo jsou ve hmotné nouzi (a pobírají příspěvek od Úřadu práce) již déle než 6 měsíců (a nevykonávají určitou činnost – výdělečná činnost, evidence na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, veřejně prospěšné práce, apod.).

Pouze na existenční minimum je nárok i v případě, že dotyčná osoba dluží na alimentech (více než trojnásobek běžné měsíční částky). Nebo u těch, kdo jsou po celý měsíc hospitalizováni v nemocnici.

U dětí nebo u starších osob (nad 68 roků) nebo pro invalidní důchodce (III. stupeň), je ale vždy nárok na životní minimum.

Pro stanovení částky na živobytí, na kterou může být nárok od Úřadu práce, se také zohlední i případná nutnost dietního stravování (podle typu diety, je nárok na dalších 1095 Kč až 3066 Kč).

Kdo má nárok na sociální dávky od Úřadu práce?

Životní minimum se ale netýká jen lidí, kteří mají velmi nízké (nebo žádné) příjmy. Životní minimum hraje roli, i při posuzování nároku na sociální dávky, o které si mohou požádat i rodiny s vyšším příjmem.

Například na přídavky na dítě, mohou mít nárok i rodiny, které spadají do „střední“ třídy. Na příspěvek na dítě je nárok, pokud je v rodině průměrný čistý měsíční příjem do 3,4 násobku životního minima.

Pro rodinu, kde jsou dva dospělí a dvě dětí do 15 roků to znamená, že na přídavky mohou mít nárok, i když je celkový příjem v rodině do 50 tisíc korun měsíčně (životní minimum pro dva dospělé a dvě děti do 15 roků je 14 610 Kč; na přídavky na dítě je nárok při příjmu do 49 674 Kč měsíčně; přídavky na dvě děti do 15 roků jsou 2940 Kč měsíčně).

Životní minimum má vliv i na další sociální dávky. Například na porodné je nárok, pokud je průměrný měsíční příjem do 2,7 násobku životního minima. Dávky pěstounské péče, se určují jako násobek životního minima (záleží i na počtu dětí, které jsou svěřeny do pěstounské péče). Mimořádné dávky hmotné nouze, se také zpravidla určují, jako násobek životního minima.

Nárok na životní minimum pro lidi v exekuci nebo v insolvenci

Životní minimum má vliv i na výpočet exekuce nebo insolvence. Při exekučních nebo insolvenčních srážkách ze mzdy (z platu nebo i z dalších příjmů), je nárok na nezabavitelnou částku. Ta vychází z toho, kolik je životní minimum pro jednotlivce, a kolik jsou normativní náklady na bydlení.

V roce 2024, se základní nezabavitelné minimum pro výpočet exekuce nebo insolvence, snížilo na 12 705 Kč (základní částka se může zvýšit o 3176  Kč za další vyživované osoby – za manžela, manželku nebo i za dítě; dlužník v exekuci, který má manželku a dvě děti, má nárok na celkovou nezabavitelnou částku 22 234Kč).

I lidé v exekuci nebo v insolvenci mohou mít nárok na sociální dávky. V případě, že se pro nárok na sociální dávky posuzuje i výše příjmu (týká se například příspěvku na bydlení, přídavků na dítě nebo i příspěvku na živobytí, atd.), se ale nezohledňují srážky na splátky dluhů. Pro nárok na sociální dávky, se u lidí v exekuci nebo v insolvenci počítá jejich čistý příjem, na který mají nárok před provedením srážek na dluhy.