Při exekuci na plat platí, že vám exekutor rozhodně nemůže zabavit celou výplatu.

Výpočet exekuce na plat – kalkulačka 2020

Na této stránce najdete aktuální verzi kalkulačky exekuce na plat 2020. Můžete si sami snadno spočítat, kolik peněz by vám zůstalo, pokud by vám exekutor nařídil exekuční srážky ze mzdy. Podíváme se na to, jaká je nezabavitelná částka a na další užitečné informace.

Jaké je nezabavitelné minimum při exekuci v roce 2020

Při exekuci na plat platí, že vám exekutor rozhodně nemůže zabavit celou výplatu. Podle zákona (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád), vám totiž při exekuci na mzdu musí zůstat určitá nezabavitelná částka.

Základní nezabavitelné minimum pro jednotlivce je od 1. 4. 2020 ve výši 6 908 Kč (od 1. 7. 2020 se zvýší na 7 771,5 Kč). Pokud navíc máte manželku/manžela nebo nějaké děti (ke kterým máte vyživovací povinnost), tak se tato základní nezabavitelná částka dále zvyšuje. Od 1. 4. 2020 je to o 1 727 Kč  za každé dítě/manžela/manželku (od 1. 7. 2020 to bude o 2 590,5 Kč).

Výjimkou je situace, kdy je exekuce vedena kvůli dlužnému výživnému (alimentům). V takovém případě se nezapočítává zvýšení nezabavitelné částky za dítě, vůči kterému dlužíte alimenty.

Příklad výpočtu nezabavitelné částky 2020

Pan Novák je zaměstnanec s pravidelnou výplatou. Má manželku a dvě děti. Nyní jeho zaměstnavateli nařídil exekutor provádění exekučních srážek. Nezabavitelná částka p. Nováka by se od 1. 4. 2020 spočítala takto:

  • Základní nezabavitelná částka za p. Nováka = 6 908 Kč (měsíčně)
  • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku = 1 727 Kč (měsíčně)
  • Zvýšení nezabavitelné částky za 2 děti = 2x 1 727 Kč (měsíčně)
  • Nezabavitelné minimum celkem = 12 089 Kč

Výpočet exekuce na plat 2020

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.4.2020
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Kolik jsou exekuční srážky ze mzdy v roce 2020

Postup výpočtu exekučních srážek ze mzdy není nijak složitý. Nejprve se z hrubé mzdy spočítá čistá mzda (odečte se sociální a zdravotní pojištění, daň a případné další srážky).

Z čisté mzdy se pak odečte nezabavitelná částka (viz výše). Pokud je zbytek mzdy (po odečtení nezabavitelného minima) vyšší než 20 724 Kč, pak vše nad tuto hranici dostává exekutor. Zbytek mzdy, nebo částka 20 724 Kč se pak rozdělí na třetiny:

  • První třetinu dostává vždy exekutor
  • Druhá třetina je určena jen na přednostní pohledávky, pokud má zaměstnanec jenom nepřednostní pohledávku/pohledávky, pak mu tato druhá třetina zůstane
  • Poslední třetina pak vždy zůstává zaměstnanci

Při exekuci na plat tedy zaměstnanci zůstane vždy nezabavitelná částka a současně jedna nebo dvě třetiny ze zbytku mzdy (maximálně ale 6 908 Kč u přednostních pohledávek, nebo 13 816 Kč u nepřednostních pohledávek.

Exekuce na plat a práce na DPP nebo DPČ

Exekuční srážky z platu se ale netýkají jenom samotné výplaty ze zaměstnání. I když budete mít jen nějakou „brigádu“ a pracovat tedy „jen“ na dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ), i tak vám exekutor může zabavit část vašeho příjmu. V každém případě vám ale musí zůstat vždy nezabavitelná částka a poměrná část výplaty.