Na Úřadu práce, je možné vyřídit několik různých sociálních dávek. Na podporu od Úřadu práce, mohou mít nárok jak lidé bez příjmu, tak i ti, kdo mají nízký příjem. Na které sociální dávky, mohou mít nárok i lidé s vyššími příjmy.

Podpora od státu 2024: Na jaké sociální dávky může být nárok od Úřadu práce?

Sociálních dávek, na které může být nárok (nejenom) při nízkém příjmu, je několik. Liší se účel dané sociální dávky a podmínky. Všechny níže uvedené sociální dávky se vyřizují na Úřadu práce (pokud se vyřizují jinde – pak je to uvedeno v textu níže).

Žádost o příspěvky se obvykle řeší na úřadu práce v místě bydliště (tam kde skutečně bydlíte). Některé sociální dávky, je možné vyřídit i přes internet (jedná se především o rodičovský příspěvek, přídavky na bydlení nebo přídavky na dítě).

Přídavky na bydlení

Příspěvek na bydlení je sociální dávka, která je určena pro rodiny nebo i jednotlivce, kteří mají vysoké náklady na bydlení (více než 30% příjmu). Na příspěvek na bydlení může být nárok jak v nájmu (nebo někdy i v podnájmu), tak i při bydlení ve vlastním bytě (nebo domě), či při bydlení v družstevním bytě. Dokládají se průměrné náklady na bydlení (zaplacený nájem nebo platby za energie a služby). A také průměrné (čisté) příjmy.

Přídavky na dítě

Pro rodiny s dětmi, je určen příspěvek na dítě. Na příspěvek může být nárok u dětí až do 26 roků (pokud studují, nebo jsou z jiného důvodu stále nezaopatřeným dítětem). Na přídavky je nárok, pokud průměrný čistý měsíční příjem nepřekročí 3,4 násobek životního minima. Přídavky na dítě se zvýšily od 1. 1. 2023 o 200 Kč měsíčně.

Rodičovský příspěvek

Sociální dávka pro maminky na mateřské (nárok je po porodu, resp. po skončení výplaty peněžité pomoci v mateřství). Pro jedno dítě je to celkem 300 000 Kč (maximálně 13 000 Kč měsíčně). Pro dvojčata (nebo vícerčata), je to 450 000 Kč (maximálně 19 500 Kč měsíčně). Rodičovský příspěvek, se od 1. 1. 2024 zvýšil o 50 tisíc korun.

Porodné

Při narození prvního nebo druhého dítěte, může být nárok na jednorázový příspěvek – sociální dávka porodné (13 000 Kč na první dítě nebo 10 000 Kč na druhé dítě). Nárok mají maminky, které mají příjem do 2,7 násobku životného minima.

Příspěvek na živobytí (doplatek do životního minima)

Jednotlivci nebo i rodiny, které jsou bez příjmů (nebo mají jen velmi nízký příjem), mohou mít nárok i na doplatek do životního minima (viz informace zde – kdo má nárok na životní minimum). Příspěvek na živobytí slouží k pokrytí nezbytných výdajů za jídlo, hygienické potřeby nebo oblečení. Částka na živobytí se vypočítá z toho, kolik je životní minimum (pro jednotlivce nebo pro rodinu), nebo z toho kolik je existenční minimum.

Doplatek na bydlení (pro osoby ve hmotné nouzi)

Druhá dávka na bydlení, která je určena těm, kdo jsou ve hmotné nouzi. Pokud někomu nezůstává dostatek peněz (po zaplacení nákladů na bydlení), i přestože má nárok na příspěvek na bydlení, může dostat i na tuto sociální dávku. Na doplatek na bydlení, může být nárok i tam, kde není nárok na příspěvek na bydlení (například při bydlení na ubytovně).

Mimořádná okamžitá pomoc pro lidi ve hmotné nouzi

Několik různých dávek a příspěvků, na které může být nárok jednorázově nebo i opakovaně. Jedná se například o jednorázový příspěvek pro osoby po propuštění z výkonu trestu, příspěvek na opravu nebo nákup nové pračky, příspěvek na školní pomůcky pro děti, příspěvek při požáru nebo jiné živelné pohromě, příspěvek při ztrátě osobních dokladů a další.

Sociální dávky pro Ukrajince

V posledních dvou letech, vyplácí Úřady práce i sociální dávky, pro osoby zasažené válkou na Ukrajině. Je nárok na humanitární dávku (příspěvek na živobytí) a příspěvek na bydlení. Sociální dávky pro Ukrajince, se změnily od července 2023 – nově se dávky vypočítají ze životního a existenčního minima (stejně jako obdobné dávky pro občany ČR). Změnily se i podmínky pro nárok na dávky na bydlení (od ledna 2024, se mění započitatelné náklady – u zranitelných osob je nárok na dojnásovek).

Příspěvek na péči

Na Úřadu práce, je možné si požádat i o příspěvek na péči. Na ten mají nárok lidé se zdravotním postižením, nebo i další nemohoucí osoby, které potřebují pomoc druhých, ke zvládání základních životních potřeb. Příspěvek na péči je od 880 Kč až do 19 200 Kč měsíčně (roli hraje věk a stupeň závislosti na pomoci od druhých). U příspěvku na péči, se zvažuje zvýšení od 1. července 2024.

Dávky pěstounské péče

Ti, kdo pečují o svěřené děti (nebo i děti svěřené do péče), mají nárok na různé sociální dávky. Jedná se především o odměnu pro pěstouna (odvíjí se od počtu dětí, a jejich zdravotního stavu). Může být nárok i na příspěvek na auto, příspěvek při pěstounské péči, jednorázový příspěvek při převzetí dítěte do péče, atd.

Pohřebné

V některých případech může být nárok i na příspěvek od Úřadu práce, na zaplacení pohřbu. Nárok je při pohřbu nezaopatřeného dítěte, nebo při pohřbu rodiče nezaopatřeného dítěte. Příspěvek na pohřeb je 5000 Kč (příjmy žadatele o dávku se nesledují).

Podpora v nezaměstnanosti

Na Úřadu práce, se vyřizuje i podpora v nezaměstnanosti (nebo podpora při rekvalifikaci). Podpora, ale nespadá pod sociální dávky (i když je tak obvykle vnímána). Podpora v nezaměstnanosti od Úřadu práce, se řídí jinými zákony a má odlišné podmínky. Na podporu mohou mít nárok lidé, kteří přijdou o zaměstnání. Nebo i podnikatelé po skončení (či přerušení) podnikání. Nárok může být i po skončení rodičovské, po skončení dlouhodobé neschopenky nebo i v dalších případech.

Nemocenské dávky a důchody

Mezi sociální dávky, nespadají ani dávky nemocenského pojištění (peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství, atd.). Tyto dávky neřeší Úřad práce, ale Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Ta má na starosti i výplatu důchodů (ČSSZ řeší jak starobní penze, tak i invalidní důchody, nebo pozůstalostní důchody (vdovský důchod, vdovecký důchod nebo i sirotčí důchod).