Změna podmínek pro nárok na dětské přídavky od 1. 7. 2021

Na příspěvek na dítě, má nárok nezaopatřené dítě až do 26 roků. Nárok je při průměrném příjmu do 2,7 násobku životního minima. Od 1. 7. 2021 by se měly přídavky na dítě zvýšit o 130 až 380 Kč. Změní se i podmínky. Nově bude od července 2021, nárok až do příjmu 3,4 násobek životního minima.

Kalkulačka: Příspěvek na dítě – zvýšení a změna podmínek od 1. 7. 2021

Příspěvek na dítě patří mezi základní sociální dávky. Na dětské přídavky je nárok u nezaopatřených dětí (maximálně do 26 roků), pokud průměrný měsíční příjem v rodině (u osob ve společné domácnosti) nepřekračuje 2,7 násobek životního minima. Od 1. 7. 2021, by se příspěvky na dítě měly zvýšit a dojde i ke změně podmínek. Přídavky by se […]

Přečíst více