Kromě základní nezabavitelné částky, vám zůstává případně i zvýšení nezabavitelné částky za manželku/manžela.

Exekuční kalkulačka 2023 – srážky a nezabavitelné minimum

Zajímalo by vás, kolik peněz vám musí zůstat při exekuci na platu nebo mzdu? A kolik si může exekutor strhnout? V naší exekuční kalkulačce si to můžete sami spočítat. Společně se podíváme na to, z jakých příjmů mohou být prováděny exekuční srážky, kolik vám musí zůstat při exekuci jako nezabavitelné minimum, a jak se provádí výpočet srážek.

Z jakých příjmů mohou být prováděny exekuční srážky?

V případě, že je nařízena exekuce formou srážek, pak se nemusí týkat jen výplaty ze zaměstnání. Exekuce se totiž vztahuje na různé příjmy. A to jak na výplatu ze zaměstnání, tak i na různé příjmy z brigády nebo vedlejšího zaměstnání. A to, i když pracujete třeba jen na DPP (dohoda o provedení práce) nebo DPČ (dohoda o pracovní činnosti). Postup výpočtu exekučních srážek a jejich rozsah (to kolik je strženo), se nijak neliší.

Ale není to jen příjem ze zaměstnání (nebo z nějaké brigády). Exekuce je totiž možná i na nejrůznější jiné příjmy. Může tak být i exekuce na důchod, na podporu v nezaměstnanosti, na sociální dávky, na mateřskou, na rodičovský příspěvek, nebo třeba na nemocenské dávky.

Exekuční kalkulačka 2023 – výpočet srážek

Do kalkulačky zadávejte svůj „čistý“ měsíční příjem (výplata ze zaměstnání, DPP, DPČ, důchod, podpora v nezaměstnanosti, mateřská, rodičovská, nemocenské dávky apod.):

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.1.2023
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Kolik peněz mi zůstane při exekuci v roce 2023?

To, kolik peněz vám zůstane při exekuci (exekučních srážkách ze mzdy nebo jiného příjmu) závisí především na tom, o jakou se jedná exekuci. Pokud by to byla přednostní exekuce, může exekutor zabavit o něco málo více, než u nepřednostní exekuce (více viz vysvětlení – Co jsou přednostní a nepřednostní pohledávky?).

Dále pak také záleží na tom, jak vysoká je vaše čistá mzda (nebo výše jiného příjmu). Do určité částky (nezabavitelné minimum), totiž exekutor nemůže zabavit vůbec nic. Od určité výše se zbylá část příjmu rozděluje na třetiny (viz dále) a exekutor dostává buď jednu, nebo dvě třetiny. Pokud máte vysoké příjmy, pak nad určitou sumu, už pak exekutor dostává vše. Od určité výše příjmu se tedy to, kolik peněz vám zůstává při exekuci, už dále nezvyšuje.

Kolik je nezabavitelná částka v roce 2023

Podle příslušných zákonů (zde především Občanský soudní řád, zákon číslo 99/1963 Sb., a popř. Exekuční soudní řád, zákon číslo 120/2001 Sb.), vám při exekuci na mzdu (nebo jiný příjem), vždy zůstává určité minimum – nezabavitelná částka.

Výše nezabavitelné částky vychází z toho, jaké je aktuální životní minimum jednotlivce (v roce 2023 se životní minimum zvyšuje od ledna na 4860 Kč) a jaké jsou normativní náklady na bydlení (v roce 2023 je to 15 597 Kč).

V roce 2023, se ale současně změnil i vzorce pro výpočet nezabavitelné částky:

 • do konce minulého roku, to byly 3/4 ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení
 • od 1. 1. 2023 je nezabavitelná částka jenom 2/3 ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení

Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci od 1. 1. 2023:

 • Základní nezabavitelná částka se od 1. 1. 2023 zvýšila na 13 638 Kč
 • Za manžela, manželku či dítě se od 1. 1. 2023 změnila na 3 409,50 Kč

Příklad výpočtu nezabavitelné částky od 1.  1. 2023

Zaměstnanec – p. Novák – má manželku a dvě děti:

 • Nezabavitelné minimum v roce 2023 = 13 638 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku/manžela = 3 409,50 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za 2 děti = 6 819 Kč
 • Nezabavitelné minimum celkem = 23 867 Kč

Výpočet srážek na exekuci v roce 2023

Pro výpočet výše srážek na exekuci se vychází ze mzdy (nebo jiného příjmu). Nejprve se provádí zákonné srážky (sociální a zdravotní pojištění a daně). Ze zbylé části mzdy se pak odečte nezabavitelná částka (postup výpočtu výše).

Zbylá část mzdy:

 • Pokud je menší než 30 686 Kč, rozdělí se na třetiny
 • Pokud je vyšší než 30 686 Kč – vše co je navíc se strhne na exekuce, a částka 30 686 Kč se rozdělí na třetiny

V případě že se jedná o nepřednostní pohledávku, tak exekutor dostává jednu třetinu (maximálně to je 10 228 Kč + vše co je nad 30 686 Kč) a dvě třetiny se připočítají k nezabavitelné částce (maximálně tedy 2x 10 228 Kč). Pokud by to byla přednostní pohledávka, pak exekutor dostává dvě třetiny (maximálně 2x 10 228 Kč + vše co je nad 30 686 Kč Kč) a zaměstnanci se k nezabavitelné částce připočítá jedna třetina (maximálně 10 228 Kč).

Příklad výpočtu exekuce na mzdu v roce 2023

Pan Novák má čistou mzdu 36 500 Kč. Má dvě děti a manželku a exekutor nařídil provádění srážek ze mzdy z důvodu nepřednostní pohledávky:

 • Čistá mzda = 36 500 Kč
 • Nezabavitelné minimum = 23 867 Kč (výpočet viz výše)
 • Zbytek mzdy po odečtení nezabavitelného minima = 12 633 Kč
 • Zbylá část (12 633 Kč) se rozdělí na třetiny = 4 211 Kč
 • Jedna třetina se strhne na exekuce = 4 211 Kč
 • Dvě třetiny se připočítají k nezabavitelné částce = 2×4211+23867 Kč
 • Po exekuci zůstává k výplatě = 32 289 Kč