Kromě základní nezabavitelné částky, vám zůstává případně i zvýšení nezabavitelné částky za manželku/manžela.

Exekuční kalkulačka 2022 – srážky a nezabavitelné minimum

Zajímalo by vás, kolik peněz vám musí zůstat při exekuci na platu nebo mzdu? A kolik si může exekutor strhnout? V naší exekuční kalkulačce si to můžete sami spočítat. Společně se podíváme na to, z jakých příjmů mohou být prováděny exekuční srážky, kolik vám musí zůstat při exekuci jako nezabavitelné minimum, a jak se provádí výpočet srážek.

Z jakých příjmů mohou být prováděny exekuční srážky?

V případě, že je nařízena exekuce formou srážek, pak se nemusí týkat jen výplaty ze zaměstnání. Exekuce se totiž vztahuje na různé příjmy. A to jak na výplatu ze zaměstnání, tak i na různé příjmy z brigády nebo vedlejšího zaměstnání. A to, i když pracujete třeba jen na DPP (dohoda o provedení práce) nebo DPČ (dohoda o pracovní činnosti). Postup výpočtu exekučních srážek a jejich rozsah (to kolik je strženo), se nijak neliší.

Ale není to jen příjem ze zaměstnání (nebo z nějaké brigády). Exekuce je totiž možná i na nejrůznější jiné příjmy. Může tak být i exekuce na důchod, na podporu v nezaměstnanosti, na sociální dávky, na mateřskou, na rodičovský příspěvek, nebo třeba na nemocenské dávky.

Zvýšení nezabavitelné částky od 1. července 2022

Od začátku července 2022, dochází k dalšímu zvýšení nezabavitelné částky, pro výpočet exekučních srážek ze mzdy.

Od 1. 7. 2022, se zvyšuje životní minimum o 8,8%. Díky tomu se mírně zvýší i nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci.

Kalkulačku, pro výpočet exekučních srážek od 1. 7. 2022, najdete zde

Exekuční kalkulačka 2022 – výpočet srážek

Do kalkulačky zadávejte svůj „čistý“ měsíční příjem (výplata ze zaměstnání, DPP, DPČ, důchod, podpora v nezaměstnanosti, mateřská, rodičovská, nemocenské dávky apod.):

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.4.2022
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Nejvyšší soud rozhodl 8. 6. 2022, že pro výpočet nezabavitelné částky, má být použito i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, které bylo schváleno na konci ledna 2022. Nezabavitelná částka, aktuálně vychází z životního minima 4250 Kč (platí od 1. 4. 2022) a z normativních nákladů na bydlení ve výši 7935 Kč. Nezabavitelné minimum dlužníka je 9 138,75 Kč, za manžela, manželku nebo dítě je to 3 046,25 Kč.
Výpočet

Kolik peněz mi zůstane při exekuci v roce 2022?

To, kolik peněz vám zůstane při exekuci (exekučních srážkách ze mzdy nebo jiného příjmu) závisí především na tom, o jakou se jedná exekuci. Pokud by to byla přednostní exekuce, může exekutor zabavit o něco málo více, než u nepřednostní exekuce (více viz vysvětlení – Co jsou přednostní a nepřednostní pohledávky?).

Dále pak také záleží na tom, jak vysoká je vaše čistá mzda (nebo výše jiného příjmu). Do určité částky (nezabavitelné minimum), totiž exekutor nemůže zabavit vůbec nic. Od určité výše se zbylá část příjmu rozděluje na třetiny (viz dále) a exekutor dostává buď jednu, nebo dvě třetiny. Pokud máte vysoké příjmy, pak nad určitou sumu, už pak exekutor dostává vše. Od určité výše příjmu se tedy to, kolik peněz vám zůstává při exekuci, už dále nezvyšuje.

Kolik je nezabavitelná částka v roce 2022

Podle příslušných zákonů (zde především Občanský soudní řád, zákon číslo 99/1963 Sb., a popř. Exekuční soudní řád, zákon číslo 120/2001 Sb.), vám při exekuci na mzdu (nebo jiný příjem), vždy zůstává určité minimum – nezabavitelná částka.

Výše nezabavitelné částky vychází z toho, jaké je aktuální životní minimum jednotlivce (v roce 2022 se životní minimum zvyšuje od dubna na 4250 Kč) a jaké jsou normativní náklady na bydlení (v roce 2022 je to 6 815 Kč, resp. 7 935 Kč včetně mimořádného zvýšení).

Ohledně výše nezabavitelné částky v roce 2022, ale panují určité nejasnosti. Na konci ledna 2022 došlo k mimořádnému zvýšení normativních nákladů na bydlení (zákon č. 17/2022 Sb.).

Nejvyšší soud rozhodl, že nezabavitelné minimum bude v roce 2022 vyšší

Nejvyšší soud vydal 8. června 2022 rozhodnutí, že nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci, musí být vyšší.

Rozhodnutí soudu, je nyní závazné pro všechny, kdo řeší insolvenční nebo exekuční srážky ze mzdy (nebo z jiného příjmu jako je důchod, nemocenská, mateřská, podpora, apod.).

Aktuální nezabavitelné minimum, by tedy mělo být 9138,75 Kč. Pokud má dlužník i manželku (manžela) nebo nějaké děti, pak je to o 3046,25 Kč více.

Více informací o rozhodnutí Nejvyššího soudu najdete zde

Dle metodiky Ministerstva spravedlnosti (viz zde), by se toto mimořádné zvýšení mělo zohlednit pro stanovení výše nezabavitelné částky (z toho vychází i částky zde v tomto článku, tj. 9138,75 Kč pro dlužníka a 3046,25 za manželku/manžela či dítě).

Metodika ministerstva ale není právně závazná, některé soudy mají odlišný názor, a pro stanovení nezabavitelné částky mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení nezohledňují.

Nezabavitelná částka pak vychází na 8298,75 pro dlužníka a 2766,25 Kč za manželku/manžela či dítě, hranice plně zabavitelné částky na 22 130 Kč.

Nezabavitelné minimum při insolvenci od 1. 4. 2022 (podle Ministerstva spravedlnosti):

 • Základní nezabavitelná částka se od 1. 4. 2022 zvýší na 9138,75 Kč
 • Za manžela, manželku či dítě se od 1. 4. 2022 zvýší na 3046,25 Kč

Podle některých soudů, se má ale nezabavitelné minimum zvyšovat méně:

 • Základní nezabavitelná částka (bez mimořádného zvýšení normativních nákladů) od 1. 4. 2022 = 8 298,75 Kč
 • Za manžela, manželku či dítě (bez mimořádného zvýšení normativních nákladů) od 1. 4. 2022 = 2 766,25 Kč

Příklad výpočtu nezabavitelné částky od 1.  4. 2022

Zaměstnanec – p. Novák – má manželku a dvě děti:

 • Nezabavitelné minimum v roce 2022 = 9 138,75 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku/manžela = 3 046,25 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za 2 děti = 6 092,50 Kč
 • Nezabavitelné minimum celkem = 18 278 Kč
 • při nezohlednění mimořádného zvýšení normativních nákladů na bydlení, by to od 1. 4. 2022 bylo jen 16 598 Kč

Výpočet srážek na exekuci v roce 2022

Pro výpočet výše srážek na exekuci se vychází ze mzdy (nebo jiného příjmu). Nejprve se provádí zákonné srážky (sociální a zdravotní pojištění a daně). Ze zbylé části mzdy se pak odečte nezabavitelná částka (postup výpočtu výše).

Zbylá část mzdy:

 • Pokud je menší než 24 370 Kč, rozdělí se na třetiny
 • Pokud je vyšší než 24 370 Kč – vše co je navíc se strhne na exekuce, a částka 24 370 Kč se rozdělí na třetiny

V případě že se jedná o nepřednostní pohledávku, tak exekutor dostává jednu třetinu (maximálně to je 8 123 Kč) a dvě třetiny se připočítají k nezabavitelné částce (maximálně tedy 2x 8 123 Kč). Pokud by to byla přednostní pohledávka, pak exekutor dostává dvě třetiny (maximálně 2x 8 123 Kč) a zaměstnanci se k nezabavitelné částce připočítá jedna třetina (maximálně 8 123 Kč).

Příklad výpočtu exekuce na mzdu v roce 2022

Pan Novák má čistou mzdu 26 500 Kč. Má dvě děti a manželku a exekutor nařídil provádění srážek ze mzdy z důvodu nepřednostní pohledávky:

 • Čistá mzda = 26500 Kč
 • Nezabavitelné minimum = 18 278 Kč (výpočet viz výše)
 • Zbytek mzdy po odečtení nezabavitelného minima = 8 222 Kč
 • Zbylá část (8 222 Kč) se rozdělí na třetiny = 2 740 Kč (2 Kč se připočítají k nezabavitelné částce)
 • Jedna třetina se strhne na exekuce = 2 740 Kč
 • Dvě třetiny se připočítají k nezabavitelné částce = 5 480 + 2 + 18 278 Kč
 • Po exekuci zůstává k výplatě = 23 760 Kč